Perbezaan Antara Sampel Per Multistage dan Sequential

Sampling Multistage vs Sampel Ketepatan

Sampling adalah salah satu aspek yang paling penting dalam setiap kehidupan. Persampelan diperlukan oleh setiap orang dari institusi kepada Kerajaan dan daripada komuniti kecil ke industri besar. Pensampelan menyediakan keputusan yang digunakan untuk membuat keputusan yang mempunyai kepentingan yang penting pada masa depan. Pensampelan adalah cara saintifik mengumpul data mengenai sesuatu produk, idea atau mengenai apa saja yang perlu diubahsuai. Pensampelan berbilang pensampelan dan persampelan Sequential adalah dua cara untuk mengumpul dan menganalisis data dan digunakan untuk pelbagai jenis data. Pensampelan berbilang pita digunakan untuk pensampelan massa dan pensampelan berikutan digunakan pada saiz sampel yang agak kecil.

Apa itu Persampelan Multistage?

Pensampelan berbilang pandang boleh dibandingkan dengan pensampelan kluster tetapi lebih kompleks. Dalam kaedah pensampelan ini, kluster-kluster data yang berbeza terbentuk dan beberapa sampel dari kluster ini dipilih secara rawak untuk dianalisis. Ia adalah persampelan pelbagai kerana kluster data dibentuk pada tahap yang berbeza. Di peringkat pertama kumpulan besar dibentuk dan beberapa sampel diambil dari setiap kumpulan untuk membentuk tahap kedua dan proses ini diulang untuk menganalisis semua data. Cara pensampelan ini adalah cepat dan murah dan menjimatkan banyak masa tetapi kaedah ini kurang tepat. Pensampelan multilevel digunakan dalam kes senarai sampel keseluruhan tidak tersedia seperti dalam kes penduduk massa perlu dikaji untuk tabiat tertentu atau suka.

Apakah Persampelan Sequential?

Persampelan sepatutnya dilakukan pada data kecil dan dianalisis secara berterusan apabila sampel dikumpulkan. Pensampelan diteruskan sehingga hasil yang diinginkan diperolehi. Dalam kaedah pensampelan berurutan saiz data tidak pernah ditakrifkan sebelum tangan dan sebaik sahaja kumpulan pertama data diperoleh dan dianalisis dan jika hasilnya adalah signifikan dan relevan dengan tujuan yang mana persampelan dilakukan maka persampelan dihentikan. Sekiranya hasil yang diinginkan tidak dicapai maka kumpulan sampel seterusnya akan diambil dan dianalisis. Proses ini diteruskan sehingga hasil yang diinginkan dicapai. Ini membolehkan pensampelan untuk menyempurnakan keputusan.

Secara ringkas:

Sampel Multistage vs Sampel Ketepatan

• Pensampelan berbilang pensampelan dilakukan pada skala besar di mana persampelan berurutan dilakukan pada skala yang lebih kecil.

• Pensampelan multistage menggunakan kebarangkalian sebagai dasar tetapi persampelan berurutan tidak berasaskan kebarangkalian.

• Pensampelan berbilang pementasan dilakukan untuk mendapatkan idea dan keputusan tidak tepat manakala penskilan berurutan boleh diulang untuk mendapatkan hasil yang tepat.

• Saiz pensampelan dipratentukan dalam pensampelan pelbagai peringkat tetapi tidak dalam persampelan berurutan.

• Pensampelan berbilang pementasan dilakukan secara umum untuk mendapatkan data tentang populasi manakala persampelan secara umumnya dilakukan semasa menjalankan eksperimen.