Perbezaan Antara Nhibernate dan Linq

Nhibernate vs Linq

LINQ

LINQ bermaksud Query Terintegrasi Bahasa. Pada dasarnya, LINQ menangani model pembangunan pangkalan data semasa dalam konteks Model Pemrograman Berorientasi Objek. Walau bagaimanapun, sokongan komprehensif untuk LINQ memerlukan beberapa sambungan dalam bahasa yang digunakan kerana Linq bukan alat Pemetaan Objek Objek lengkap (ORM). Pelanjutan tersebut meningkatkan output dan kecekapan, dengan itu menyediakan sintaks yang lebih pendek, lebih bermakna, dan lebih ekspresif untuk memanipulasi data.

LINQ adalah model pengaturcaraan yang memperkenalkan pertanyaan sebagai konsep kelas pertama ke dalam sebarang bahasa Microsoft NET. Dengan kata lain, ia dianggap sebagai bahasa pertanyaan yang digunakan terutamanya dengan MS SQL Server. Ramai yang mendapati Linq agak berguna dalam aplikasi yang lebih kecil di mana keperluan pangkalan data tidak banyak.

NHIBERNATE

NHibernate adalah sumber terbuka pemetaan objek atau relasi ORM untuk Microsoft. Platform NET. Ia dibangunkan sama dengan perpustakaan Hibernate Java yang menyediakan perkhidmatan untuk menjalankan. Objek rangka NET ke dan dari pangkalan data asas.

Ini terutamanya bertujuan untuk pemaju yang memberi tumpuan kepada domain dan bukan pangkalan data. NHibernate boleh digunakan dengan mana-mana Sistem Pengurusan DataBase (DBMS).

Kelemahan, tanpa intellisense, NHibernate mempunyai bahasa pertanyaan terhad. Walau bagaimanapun, ia agak fleksibel berhubung dengan jenis definisi objek yang boleh dipetakan ke struktur jadual. NHibernate membentangkan lebih banyak pilihan kerana seseorang boleh mengubah banyak aspek dari segi akses data. Ia hampir tidak terhad.

Ringkasan:

1. Dengan Linq, pangkalan data sudah wujud dan hubungan dan beberapa pengaturcaraan akan bergantung kepada bagaimana pangkalan data ditakrifkan.
2. Tidak seperti Linq, NHibernate adalah sumber terbuka.
3. Nhibernate adalah alat ORM manakala Linq adalah alat ORM yang tidak lengkap kerana memerlukan sambungan tambahan.
4. Linq adalah bahasa pertanyaan utama, sementara NHibernate mempunyai bahasa pertanyaan terhad.
5. Linq lebih berguna dalam aplikasi kecil di mana tidak ada pergantungan besar-besaran pada pangkalan data.
6. NHibernate sangat fleksibel dan memberikan lebih banyak pilihan.