Perbezaan Antara Akaun NRE dan Akaun NRO

Akaun NRE vs Akaun NRO

NRE dan akaun NRO adalah dua akaun yang tersedia untuk kaum India yang tidak bermastautin. Mengetahui perbezaan antara akaun NRE dan NRO adalah satu kemestian bagi setiap orang India yang tinggal atau tinggal di luar negara kerana kedua-dua pilihan itu tersedia untuk membuka akaun bank di India. Ia adalah untuk kepentingan anda sendiri untuk mengetahui ciri-ciri yang berbeza dari kedua-dua akaun untuk memilih salah satu yang lebih sesuai dengan keperluan anda. Untuk memudahkan menghantar dana kembali ke rumah mereka, kerajaan India telah membenarkan pembukaan akaun NRE dan NRO kepada semua orang India yang bukan penduduk India. Sebagai NRI, anda harus tahu sama ada NRE atau NRO lebih baik untuk anda dan jika anda boleh membuka kedua-dua akaun. Berikut adalah penerangan ringkas mengenai kedua-dua jenis akaun.

Akaun NRE

Ini adalah akaun berdasarkan mata wang India, iaitu dana yang dikekalkan dalam akaun dalam rupee. Ia boleh menjadi akaun simpanan, semasa atau tetap / term deposit. Ia boleh dibuka oleh NRI. Pemberhentian dana adalah mungkin melalui akaun NRE yang menyatakan dana boleh dihantar ke negara lain. Akaun NRE boleh mempunyai wang yang dikirimkan dari negara asing atau dari mana-mana akaun NRE atau FCNR lain yang dikekalkan di India. Biasanya, NRE dipegang oleh satu orang, tetapi ia boleh diadakan bersama dengan syarat bahawa pemegang bersama mestilah NRI. Mana-mana orang India tidak boleh membuka akaun NRE bagi pihak NRI walaupun dia mempunyai kuasa wakil. Tetapi kuasa pengacara seperti itu boleh mendepositkan wang dalam mana-mana akaun NRE. Akaun NRE menyediakan kemudahan pencalonan. Jika mana-mana NRI yang pulangan dan menjadi penduduk India, akaun itu akan ditukar secara automatik ke akaun bank biasa.

Akaun NRO

NRO juga merupakan akaun berasaskan rupee yang bermaksud dana dikekalkan dalam rupee. Ia boleh menjadi akaun deposit tetap / jangka panjang, semasa atau simpanan. Ia boleh dibuka oleh NRI, dan mana-mana akaun normal yang dipegang oleh orang India yang ditukar kepada NRO apabila ia menjadi NRI. Tidak mungkin untuk memulangkan dana dari akaun NRO. Kita hanya boleh membuat pembayaran tempatan (dalam India) menggunakan dana dalam akaun NRO. Adalah mungkin untuk membuka akaun NRO bersama dengan NRI yang lain atau juga penduduk India. Ini bukan akaun bebas cukai dan faedah yang diperolehi dikenakan cukai mengikut kadar semasa. Seperti dalam kes NRE, kuasa wakil tidak memberi hak kepada seorang India untuk membuka akaun NRO bagi pihak mana-mana NRI. Tetapi kuasa pengacara boleh membuat pembayaran ke dalam akaun sedemikian. Kemudahan penamaan dibenarkan dalam akaun NRO.

Perbezaan antara akaun NRE dan NRO

• Walaupun NRE boleh dibuka dengan hanya NRI, NRO boleh dibuka oleh penduduk sebelum menjadi NRI.

• Semasa penghantaran pulang dibenarkan di NRE, biasanya tidak dibenarkan dalam NRO.

• NRE bebas cukai, manakala NRO dikenakan cukai.

• NRE hanya membenarkan deposit mata wang asing, manakala NRO membolehkan deposit mata wang asing dan rupee.