Perbezaan Antara ABN dan Nama Perniagaan

ABN vs Nama Perniagaan

Jika anda berada di Australia dan merancang untuk melakukan perniagaan, adalah penting untuk mengetahui perbezaan antara ABN dan ACN, yang merupakan undang-undang yang perlu diselesaikan sebelum memulakan perniagaan. Walaupun ABN adalah nombor perniagaan yang unik untuk setiap perniagaan yang beroperasi di Australia (sama ada besar atau kecil), ACN merujuk kepada Nombor Syarikat Australia yang juga unik untuk perniagaan, dan mesti didaftarkan dengan pihak berkuasa negeri di mana seseorang ingin membuat perniagaannya. Sebagai akronim untuk Nombor Perniagaan adalah ABN, ada yang digunakan untuk mengelirukan untuk Nama Perniagaan Australia. Artikel ini menerangkan perbezaan antara ABN dan nama perniagaan serta keperluan dan prosedur mereka untuk mendapatkannya.

ABN

Untuk satu, ia harus difahami bahawa ABN agak berbeza daripada ACN, dan kedua-duanya mempunyai implikasi yang berbeza. Untuk perniagaan, ia adalah ABN yang penting dan bukan ACN, yang diperlukan jika anda menubuhkan sebuah syarikat. Satu lagi pembezaan antara ABN dan ACN ialah Daftar Perniagaan Australia yang berkaitan dengan ABN, manakala ACN (nombor syarikat) disediakan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC).

Terdapat banyak pemboleh ubah dan keadaan yang memerlukan ABN atau ACN, dan adalah bijak untuk mengambil nasihat seorang akauntan atau seorang peguam untuk mengetahui keperluan yang tepat dalam kes khusus anda. Jika anda telah didaftarkan sebagai perniagaan, anda boleh buat dengan hanya ABN. Terdapat agensi seperti Pejabat Percukaian Australia (ATO) dan beberapa agensi kerajaan lain yang mengenal pasti perniagaan anda dengan ABN anda. Malah, ia adalah ATO yang memberikan ABN.

Apa yang ramai yang tidak tahu ialah ABN termasuk ACN di dalamnya, kerana sembilan digit terakhir dalam ABN adalah sama seperti di ACN. Jika anda menjalankan perniagaan dan mempunyai ABN, ia menunjukkan bahawa anda telah didaftarkan dengan ABR (Daftar Perniagaan) dan semua kiriman wang dan koleksi kepada ATO dapat diperkemas dan difasilitasi dengan ABN ini.

Nama Perniagaan

Nama perniagaan adalah apa yang memberi identiti dan imej unik kepada perniagaan. Apabila pelanggan mula suka perkhidmatan syarikat, itu adalah nama yang tersebar di kalangan pelanggan ini dan menjana lebih banyak pelanggan melalui mulut ke mulut. Setiap negeri di Australia telah mendapat Daftar Nama Perniagaan, di mana pendaftaran nama perniagaan dilakukan. Pendaftaran tidak kekal dan seseorang perlu memperbaharui pendaftaran setiap 2-3 tahun. Walaupun, perniagaan anda mendapat nama yang sah, anda tidak dilindungi dari orang lain yang menyalinnya melainkan anda memperoleh tanda dagangan untuk nama perniagaan anda.

Sebelum ACN muncul, pihak berkuasa mengenali syarikat itu dengan namanya yang tidak diseragamkan dan boleh menggunakan banyak aksara.Ia juga bermasalah apabila dua syarikat mempunyai nama yang sama tetapi berbeza dalam satu atau dua aksara dalam nama mereka. Dengan ACN, penipuan yang berkaitan dengan nama telah dihapuskan kerana syarikat yang berbeza dengan nama yang sama telah dikeluarkan ACN yang berbeza. Tujuan lain dihidangkan dengan ACN dan itu adalah kebebasan untuk menukar nama syarikat itu sambil mengekalkan Nombor Syarikat Australia yang sama (ACN).

Apakah perbezaan antara ABN dan Nama Perniagaan?

• Di Australia, setiap perniagaan perlu didaftarkan dengan Australia Business Register yang memberikan ABN unik kepada perniagaan tersebut. Nombor ini memudahkan urusan dengan Pejabat Percukaian Australia (ATO) dan banyak agensi kerajaan lain.

• Apabila perniagaan didaftarkan sebagai sebuah syarikat, ia perlu mendapatkan ACN, iaitu Nombor Syarikat Australia. Ia diberikan oleh ASIC (Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia).

• Setiap syarikat dikehendaki membawa ACN pada meterainya.

• ABN membawa ACN sebagai sembilan digit terakhir