Perbezaan Antara Aboard dan Onboard

Perbezaan Utama - Kapal vs Papan atas

Kapal dan kapal adalah dua perkataan yang mudah dikelirukan. Kedua-dua perkataan ini biasanya digunakan apabila bercakap mengenai kereta api, kapal, pesawat udara, dan kenderaan penumpang lain. Perbezaan utama antara kapal dan kapal adalah bahawa kapal digunakan untuk menggambarkan kemasukan ke dalam kenderaan penumpang manakala onboard digunakan untuk merujuk kepada keadaan atau kedudukan sesuatu di dalam kenderaan penumpang.

Apa yang dimaksudkan dengan Aboard?

Kapal boleh digunakan sebagai preposisi atau kata keterangan. Kata ini biasanya digunakan dengan merujuk kepada kereta, kapal, pesawat, atau kenderaan penumpang lain. Ia boleh memberikan makna yang sama seperti pada atau ke dalam.

Di atas kapal sebagai preposisi

Kami naik ke kapal, mengikuti arahan para kapten.

Ia mengambil masa untuk menyedari bahawa dia telah naik ke kereta api yang salah.

Berapa ramai pelayar yang menaiki kapal ketika ia belayar dari pelabuhan ini?

Keretapi sebagai kata keterangan

Kereta api melepaskan kereta api, mencederakan 56 penumpang.

Kapten mengalu-alukan semua kapal.

Pesawat itu terhempas, membunuh 145 penumpang.

Maksud figuratif

Aboard juga boleh digunakan untuk merujuk kepada kemasukan masuk atau ke dalam kumpulan, persatuan, atau organisasi. Ini mempunyai makna kiasan. Sebagai contoh,

Ini adalah promosi pertama sejak naik kapal.

Dia datang bersamanya sebagai setiausaha swasta pengerusi.

Adakah anda tahu berapa ramai penumpang yang telah menaiki kapal pelayaran ketika ia meninggalkan pelabuhan?

Apa maksud Onboard?

Onboard adalah kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang tersedia atau terletak di dalam kapal pesawat, kapal, atau kenderaan lain.

Pesawat ini dikawal oleh sistem komputer atas kapal.

Kereta barunya datang dengan televisyen dan sistem komputer.

Dia mengarahkan makanan dari makanan di atas makanan.

Keretanya datang dengan sistem muzik onboard yang baru.

Sistem penggera onboard akan mencetuskan sebaik sahaja orang yang tidak dibenarkan memasuki bilik kawalan.

Onboard vs On Board

Onboard juga ditulis sebagai on-board. Onboard ditulis sebagai satu perkataan selagi ia digunakan sebagai kata sifat yang mengubah sesuatu. Semua contoh di atas ditulis dengan cara ini. Ia boleh ditulis sebagai di papan (dua perkataan) apabila ia tidak digunakan sebagai kata sifat. Sebagai contoh,

Merokok tidak dibenarkan di atas kapal.

Tidak ada perempuan di atas kapal.

Restoran onboard adalah cukup besar untuk menyediakan makanan kepada semua 200 penumpang sekaligus.

Apakah perbezaan antara Aboard dan Onboard?

Artinya:

Kapal:

Ke atau ke atas kereta api, kapal, pesawat udara atau kenderaan penumpang lain. Onboard:

Tersedia atau terletak di keretapi, kapal, pesawat udara atau kenderaan penumpang lain. Penggunaan:

Aboard:

Kapal digunakan untuk menerangkan kemasukan ke dalam kenderaan penumpang. Onboard:

Onboard digunakan untuk merujuk keadaan atau kedudukan sesuatu di dalam kenderaan penumpang. Kategori Grammatical:

Aboard:

Aboard boleh digunakan sebagai kata keterangan atau preposisi. Onboard:

Onboard digunakan sebagai kata sifat. Arti makna:

Aboard

: Kapal juga digunakan dalam arti kiasan. (Contoh: Masuk ke dalam organisasi) Onboard:

Onboard tidak digunakan dalam arti kiasan. Image Courtesy:

"830876" (Domain Awam) melalui Pixabay

"123059" (Domain Awam) melalui Pixabay