Perbezaan Antara Pinjaman Berjangka dan Pinjaman Modal Kerja

Perbezaan Utama - Pinjaman Berjangka vs Pinjaman Modal Kerja

Perbezaan utama antara pinjaman berjangka dan pinjaman modal kerja ialah pinjaman jangka panjang satu bentuk pinjaman di mana pembayaran boleh dibuat dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dalam jangka masa yang tetap sedangkan pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang diambil untuk membiayai operasi perniagaan rutin untuk meminimumkan kekurangan modal kerja. Walaupun niat keduanya adalah untuk mendapatkan dana untuk kegunaan perniagaan, keadaan di mana ia digunakan berbeza-beza. Oleh itu, adalah penting untuk membezakan antara mereka dengan jelas.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Pinjaman Berjangka
3. Apakah Pinjaman Modal Kerja
4. Perbandingan Side by Side - Pinjaman Berjangka vs Pinjaman Modal Kerja
5. Ringkasan

Apakah Pinjaman Berjangka?

Pinjaman berjangka adalah pinjaman yang dibayar balik dalam jangka masa yang tetap dalam tempoh masa yang telah dipersetujui. Tempoh masa pinjaman berjangka boleh bertahan antara satu hingga sepuluh tahun; namun pinjaman jangka panjang mungkin bertahan selama 30 tahun. Pinjaman berjangka dibahagikan kepada dua kategori utama.

Pinjaman Berterusan Kadar Tetap

Pinjaman kadar faedah tetap adalah pinjaman di mana kadar faedah tidak berubah dalam tempoh pinjaman.

Pinjaman Berterusan Kadar Terapung

Dalam pinjaman kadar faedah terapung, kadar faedah turun naik semasa tempoh pinjaman.

Pinjaman berjangka adalah strategi pembiayaan popular yang kebanyakannya digunakan oleh perniagaan kecil, di mana mereka biasanya memohon pinjaman jangka panjang. Ini adalah kerana ansuran bulanan akan lebih kecil, yang mudah dibayar walaupun perniagaan tidak menghasilkan keuntungan yang besar. Di sisi lain, perniagaan juga harus memperhatikan istilah terlalu panjang sekiranya pinjaman kadar terapung disebabkan oleh kemungkinan kadar faedah mungkin turun naik dengan ketara.

Rajah 1: Kadar faedah terapung jangka panjang tertakluk kepada turun naik yang ketara

Apakah Pinjaman Modal Kerja?

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman jangka pendek dengan tujuan membiayai operasi perniagaan harian syarikat. Pinjaman modal kerja tidak digunakan untuk menyuntik modal ke dalam perniagaan atau membeli aset atau pelaburan jangka panjang. Sebaliknya, ia digunakan untuk aspek-aspek seperti menjelaskan hutang pemiutang, membayar faedah bulanan atau berkenaan dengan apa-apa aspek yang terlibat dengan aset semasa dan liabiliti semasa.

Sebaiknya, syarikat harus selalu mempunyai wang tunai yang mencukupi untuk mengendalikan operasi perniagaan rutin. Ini boleh dicapai melalui pengurusan modal kerja yang berkesan. Bagaimanapun, dalam praktiknya, beberapa syarikat mungkin berjuang dengan keadaan tunai. Ini didasarkan pada industri di mana jualan bersifat bermusim. Satu lagi keadaan yang memerlukan syarikat meningkatkan modal kerja adalah jika ia sedang mengejar strategi pertumbuhan yang agresif. Dalam kes sedemikian, jualan berkembang pada kadar yang tidak dapat dibiayai secara berkesan; yang dirujuk sebagai 'overtrading'.

Keperluan untuk pinjaman modal kerja bergantung kepada jenis kedudukan modal kerja yang berlaku. Ia boleh dikira seperti di bawah.

Keperluan Modal Kerja = Inventori + Akaun Penghutang - Akaun yang perlu dibayar

Kaedah yang paling biasa untuk mendapatkan pinjaman modal kerja adalah melalui overdraf bank. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh bank untuk pelanggannya yang berkredit, membolehkan mereka mengeluarkan wang sehingga batas yang melebihi baki bank mereka.

Apakah perbezaan antara Pinjaman Berjangka dan Pinjaman Modal Kerja?

- Diff Perkara Tengah sebelum Jadual ->

Pinjaman Berjangka vs Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman berjangka adalah satu bentuk pinjaman di mana bayaran boleh dibuat dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dalam jangka masa yang tetap. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang dikeluarkan untuk membiayai operasi perniagaan rutin untuk meminimumkan kekurangan modal kerja.
Julat Masa
Pinjaman berjangka mungkin pendek, sederhana atau panjang. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman jangka pendek.
Ansuran
Bayaran balik pinjaman dibuat dengan banyak ansuran. Pembayaran balik pinjaman modal kerja dilakukan dengan jumlah ansuran yang terhad.

Ringkasan- Pinjaman Berjangka vs Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman berjangka dan pinjaman modal kerja adalah dua jenis pinjaman yang popular, terutamanya di kalangan perniagaan kecil. Perbezaan antara pinjaman berjangka dan pinjaman modal kerja terutamanya berkaitan dengan tujuan dan jangka masa yang diambil. Pinjaman berjangka biasanya memenuhi tujuan pertumbuhan perniagaan yang beransur-ansur dan mungkin pendek, sederhana atau jangka panjang. Pinjaman modal kerja diguna pakai jika kekurangan tunai berpengalaman kerana sukar untuk menjalankan operasi perniagaan sehari tanpa wang tunai yang mencukupi.

Rujukan:
1. "Pinjaman Modal Kerja. "Investopedia. N. p. , 30 Sept 2004. Web. 23 Mac 2017.
2. "Bagaimana Menghitung Keperluan Modal Kerja. "Rancangan Unjuran. N. p. , 23 Mac 2017. Web. 28 Mac 2017.
3. "Pinjaman Berjangka. "Investopedia. N. p. , 15 Feb. 2017. Web. 28 Mac 2017.
4. "Apa yang berlebihan. "Nibusinessinfo. co. uk. N. p. , 24 Feb. 2017. Web. 28 Mac 2017.

Image Courtesy:
1. "Penghasilan Bon Kerajaan Berindeks Inflasi" Oleh Ben Bernanke - (Domain Awam) melalui Wikimedia Commons