Perbezaan antara Pemikiran Abstrak dan Konkrit

Abstrak Pemikiran vs Pemikiran Beton

Pemikiran abstrak dan pemikiran konkrit adalah dua variasi pemikiran, di mana beberapa perbezaan dapat dikenal pasti di antara mereka. Hanya sementara sesetengah orang berfikir dengan cara yang tertentu, yang lain berfikir dengan cara yang berbeza. Perbezaan dan variasi dalam gaya pemikiran ini adalah semulajadi dan Tuhan yang berbakat. Walau bagaimanapun, seseorang boleh mengubah cara mereka berfikir. Mereka juga boleh mengubah kepercayaan mereka pada satu ketika jika pemikiran lain telah mengambil alih sepenuhnya dan meyakinkan cara pemikiran yang terdahulu. Walau apa pun, kita semua dilahirkan dan dibesarkan dengan minda tertentu yang membawa kita menjadi salah satu pemikir konkrit atau pemikir abstrak. Kedua-dua istilah berbeza dari satu sama lain dan menunjukkan bagaimana orang yang berbeza mempunyai pandangan khusus untuk melihat perkara-perkara dan memahami mereka mengikut kemahiran berfikir mereka dan kebolehan analitikal. Adalah jelas bahawa setiap daripada kita boleh dibezakan dan dikategorikan, berdasarkan cara kita melihat perkara-perkara dan menggambarkan makna dari mereka. Terdapat situasi di mana seseorang tidak boleh benar-benar mengatakan apa pemikir konkrit yang mungkin berfikir berbeza dengan pemikir abstrak. Adalah penting untuk menjelaskan istilah-istilah secara berasingan dan mengenal pasti perbezaan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua-dua konsep dengan cara yang betul.

Apakah Pemikiran Abstrak?

Pertama, pemikiran abstrak boleh dijelaskan sebagai cara berfikir di mana konsentrasi adalah pada konseptualisasi atau penyebaran sesuatu yang tertentu. Pemikir abstrak boleh melihat fenomena tertentu dari sudut yang orang lain mungkin tidak dapat melihat. Pemikiran abstrak melibatkan lebih banyak, lebih luas dan banyak makna konsep atau idea tunggal yang dapat membangkitkan isu-isu lain yang tidak pernah dilihat atau dibincangkan sebelumnya. Pemikiran abstrak juga melibatkan pelbagai pilihan atau penyelesaian untuk satu masalah. Secara purata, orang biasa, ini mungkin sangat mengelirukan dan hampir tidak komprehensif. Pemikiran abstrak melampaui semua perkara yang kelihatan dan sekarang dan menggambarkan makna tersembunyi dan tujuan mendasar apa-apa yang ada dan merupakan sebahagian daripada alam semula jadi.

Apakah Pemikiran Konkrit?

Pemikiran konkrit, sebaliknya, sangat konkrit dan pasti seperti namanya. Ia hanya melibatkan perkara-perkara yang kelihatan kepada mata manusia dan cukup jelas bagi sesiapa sahaja yang melihatnya. Pemikiran konkrit hanya akan dipertimbangkan, bergantung dan menekankan makna literal apa-apa, apa-apa idea atau konsep. Ia tidak menghargai idea-idea yang bergantung kepada faktor kebarangkalian. Pemikiran konkrit hanya melibatkan kata-kata atau peristiwa yang memegang nilai muka dan dapat direkam, dipetik atau memberikan sedikit bukti.Perbezaan antara dua istilah boleh diringkaskan dengan cara berikut. Pemikiran Abstrak dan Konkrit adalah dua cara yang berbeza untuk melihat perkara yang sama. Walaupun pemikiran abstrak memberi perhatian kepada makna tersembunyi yang tidak dapat ditangkap oleh orang awam, pemikiran konkrit menunjukkan makna yang berbeza. Ia sentiasa literal, ke-titik dan sangat langsung, membolehkan mana-mana individu untuk mengamati dan memahami. Selain itu, adalah penting untuk melihat bahawa kedua-dua istilah kelihatan berbeza dan sedikit bertentangan antara satu sama lain, tetapi kedua-duanya mempunyai kaitan dengan kedua-dua sisi otak kita. Ini bermakna bahawa perlu ada keseimbangan yang adil di antara keduanya dan kita sepatutnya dapat berfikir dalam kedua-dua istilah apabila dan keperluan timbul. Ini penting kerana kadang-kadang kita perlu mengambil sesuatu, sama seperti cara mereka datang kepada kami. Tetapi ada masa lain apabila orang mengharapkan kita untuk menjadi sedikit lebih analitik dan mengambil perkara dengan cara yang mereka nampaknya tidak, tetapi sebenarnya adalah.

Apakah Perbezaan antara Pemikiran Abstrak dan Pemikiran Betul?

  • Pemikiran abstrak melibatkan penekanan pada tersembunyi atau maksud yang dimaksudkan sedangkan pemikiran konkrit selalu literal, ke-titik dan sangat langsung.
  • Pemikiran abstrak memerlukan lebih banyak analisis dan lebih mendalam manakala pemikiran konkrit kekal di permukaan.
  • Pemikiran abstrak dan pemikiran konkrit berdiri dalam pembangkang, membolehkan individu memperoleh dua perspektif yang berbeza.

Image Courtesy:

1. Brain-484539_640 [Domain Awam], melalui Pixabay

2. "Kugleramme" [Domain Awam], melalui Wikimedia Commons