Perbezaan Antara Bertauliah dan Dikreditkan

Dikreditkan vs Dikreditkan

Akreditasi dan Dikreditkan adalah dua perkataan yang sering dikelirukan kerana persamaan dalam maknanya. Sebenarnya maknanya makna berbeza. Perkataan 'terakredit' digunakan dalam ertikata 'dikaitkan' seperti dalam ayat

1. Pepatah ini diakreditasi kepada Charles Dickens.

2. Semua kebajikan diakreditasi kepada Yang Maha Kuasa.

Dalam kedua-dua kalimat, anda dapat melihat bahawa perkataan 'terakreditasi' digunakan dalam ertikata 'dikaitkan' dan oleh itu, kalimat pertama bermaksud 'kata ini disebabkan Charles Dickens' dan kalimat kedua bermaksud 'semua kebaikan dikaitkan dengan Yang Maha Kuasa'

Sangat menarik untuk diperhatikan bahawa perkataan 'terakreditasi' sering diikuti dengan perkataan 'to'. Dalam kalimat yang diberikan di atas, anda dapat melihat perkataan itu diikuti dengan 'ke'. Sebaliknya, perkataan 'dikreditkan' digunakan dalam ertikata 'ditambahkan ke' atau 'dikurniakan' seperti dalam ayat di bawah.

1. Akaun anda dikreditkan dengan beberapa dolar.

2. Seorang artis dikreditkan dengan kualiti imajinasi.

Dalam ayat pertama, anda dapat melihat bahawa perkataan 'dikreditkan' digunakan dalam erti kata 'ditambahkan' dan oleh itu, itu bermakna 'beberapa dolar ditambahkan ke akaun anda'. Dengan cara yang sama, perkataan itu digunakan dalam ertikata 'diberikan dengan' dalam kalimat kedua dan dengan itu, kalimat itu bermaksud 'seorang seniman disayangi dengan kualiti imajinasi'.

Sangat menarik untuk diperhatikan bahawa perkataan 'terakreditasi' kadangkala digunakan dalam ertikata 'mengesyorkan' seperti dalam ayat 'Universiti telah mendapat akreditasi kepada status autonomi'. Dalam ayat ini, perkataan 'terakreditasi' digunakan dalam ertikata 'disyorkan' dan oleh itu, kalimat itu bermaksud 'universiti itu disyorkan status autonomi'.