Perbezaan Antara Ekonomi Skala dan Pengembalian Skala

Ekonomi Skala vs Kembali ke Skala

Ekonomi skala dan kembali ke skala adalah konsep yang berkait rapat dengan satu sama lain dan menggambarkan kesan yang berubah dalam tahap pengeluaran dan kos akan ada, memandangkan input / output meningkat. Ekonomi skala dan pulangan skala ini sama sekali sama dengan satu sama lain yang mereka tersilap dirujuk sebagai konsep yang sama. Artikel ini memberikan pemahaman yang jelas tentang apa skala ekonomi dan pulangan untuk skala dan membandingkan persamaan dan perbezaan antara kedua-dua konsep.

Apakah Ekonomi Skala?

Ekonomi skala adalah konsep yang digunakan secara meluas dalam kajian ekonomi dan menjelaskan pengurangan kos yang dialami oleh firma sebagai skala peningkatan operasi. Sebuah syarikat akan mencapai skala ekonomi apabila kos per unit berkurangan akibat pengembangan operasi firma. Kos pengeluaran melibatkan dua jenis kos; kos tetap dan kos berubah. Kos tetap tetap sama, tanpa mengira bilangan unit yang dihasilkan seperti kos harta atau peralatan. Kos berubah ialah kos yang berubah dengan bilangan unit yang dihasilkan, seperti kos bahan mentah dan kos buruh, memandangkan gaji dibayar pada setiap jam atau satu unit. Kos keseluruhan produk terdiri daripada kos tetap dan berubah-ubah. Firma akan mencapai skala ekonomi apabila jumlah kos seunit dikurangkan apabila lebih banyak unit dihasilkan. Ini kerana, walaupun kos pembolehubah meningkat dengan setiap unit yang dihasilkan, kos tetap seunit akan berkurangan apabila kos tetap dibahagikan kepada jumlah produk yang lebih besar.

Apa itu Returns to Scale?

Pulangan untuk skala adalah konsep yang berkaitan dengan skala ekonomi dan merujuk kepada perubahan yang dibuat kepada output firma bergantung kepada peningkatan jumlah input yang dibuat. Pulangan skala mengukur kadar di mana output meningkat apabila input meningkat. Jenis pulangan untuk skala termasuk pulangan berterusan untuk skala, peningkatan pulangan untuk skala, dan mengurangkan pulangan untuk skala. Jika output meningkat dengan kadar yang sama di mana input meningkat, ia dipanggil pulangan malar ke skala. Jika output meningkat pada kadar yang lebih tinggi daripada kadar di mana input meningkat, yang dipanggil peningkatan pulangan ke skala. Jika output meningkat pada kadar yang lebih rendah daripada kadar di mana input meningkat, yang dipanggil menurunkan pulangan ke skala.

Ekonomi Skala vs Pulangan ke Skala

Ekonomi skala dan pulangan skala adalah konsep yang berkaitan dengan satu sama lain walaupun mereka adalah istilah yang tidak boleh digunakan secara bergantian. Pulangan untuk skala merujuk kepada perubahan dalam tahap output sebagai perubahan input, dan skala ekonomi merujuk kepada perubahan dalam kos setiap unit kerana bilangan unit dinaikkan. Firma yang hanya mempunyai pulangan yang semakin meningkat untuk skala mungkin tidak mempunyai skala ekonomi kerana walaupun output meningkat pada kadar yang lebih tinggi daripada kenaikan input, kekurangan sumber mungkin mengakibatkan kos bahan baku yang lebih tinggi dan oleh itu, kos per unit yang lebih tinggi.

Ringkasan:

• Ekonomi skala dan pulangan ke skala adalah konsep yang berkait rapat antara satu sama lain dan menerangkan kesan perubahan dalam tahap pengeluaran dan kos, memandangkan input meningkat.

• Skala ekonomi adalah konsep yang digunakan secara meluas dalam kajian ekonomi dan menjelaskan pengurangan kos yang dialami oleh firma sebagai skala peningkatan operasi.

• Pulangan untuk skala adalah konsep yang berkaitan dengan skala ekonomi dan merujuk kepada perubahan yang dibuat kepada output firma, bergantung kepada peningkatan jumlah input yang dibuat.