Perbezaan Antara Algebra dan Kalkulus

Algebra vs Calculus

Algebra dan kalkulus adalah dua cabang matematik yang berlainan, kedua-duanya menangani fungsi matematik yang berlainan, dan kita tidak boleh memutuskan yang mana lebih penting. Aljabar mudah difahami dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian, tetapi kalkulus yang rumit mempunyai aplikasinya dalam bidang profesional sahaja.

Algebra

Algebra adalah cabang matematik tulen, yang berkaitan dengan operasi dan hubungan matematik, dan peraturan masing-masing. Ia memberi tumpuan kepada peraturan yang berlainan, dan apakah hasilnya apabila operasi diperoleh dari perkara lain, kecuali nombor. Algebra abstrak, Algebra garis lurus, Algebra sejagat, geometri algebra dan algebra asas adalah beberapa cabang algebra yang lebih jauh. Algebra asas adalah bentuk asas aljabar dan biasanya algebra asas belajar pelajar pada tahap awal pengajaran, tetapi pada peringkat itu mereka prihatin dengan simbol algebra yang berbeza sahaja, yang digunakan untuk menyatakan entiti tertentu, yang mungkin berubah atau malar. Sebagai contoh, nombor dinyatakan dengan simbol, seperti x dan y. Penggunaan simbol ini sangat berguna kerana ia membantu adalah perumusan undang-undang dan rujukan kepada nombor tidak diketahui adalah sangat mudah melalui simbol.

Kalkulus

Kalkulus adalah satu lagi cabang matematik, yang mengendalikan fungsi, had, derivatif dan integral dan siri tak terhingga. Kalkulus pembezaan dan kalkulus integral adalah dua cabang kalkulus. Oleh kerana geometri adalah kajian bentuk, kalkulus adalah kajian perubahan, jadi ia merupakan bahagian penting dalam sukatan pelajaran matematik moden. Peraturan asas yang mengira kalkulus adalah "kadar perubahan, yang membantu kita menentukan bagaimana satu pemboleh ubah akan berubah berhubung dengan orang lain. Ia mempunyai aplikasi bukan sahaja dalam bidang sains, ekonomi dan kejuruteraan tetapi juga dalam sains biologi dan fizikal, apabila parameter seperti suhu dan tekanan perlu dikira dan apabila kos pengeluaran, penawaran dan tuntutan dan lain-lain analisis itu perlu dilakukan.

Perbezaan dan Kesamaan

Algebra dan kalkulus adalah cabang matematik, yang digunakan untuk pengiraan yang berbeza, kadang-kadang secara individu dan kadang kala kita menggunakannya bersama-sama.

Algebra dianggap sebagai salah satu cawangan matematik lama, di mana sebagai kalkulus adalah satu yang moden, maka ia mempunyai jawapan kepada masalah matematik moden.

Algebra adalah matematik sehari-hari, tetapi kalkulus digunakan dalam masalah kejuruteraan rumit.

Sebagai algebra asas mengajar asas aljabar kepada pelajar sekolah menengah, untuk kalkulus tidak ada tahap utama, ia mempunyai hubungan yang sangat kompleks, dari awal lagi.

Kalkulus adalah subjek yang berbeza untuk difahami, di mana sebagai Aljabar lebih mudah.Kedua-dua ini berbeza antara satu sama lain sebagai kalkulus adalah kajian perubahan dan Algebra berkaitan dengan hubungan . Peraturan algebra sudah lama tetapi masih boleh digunakan, sedangkan Kalkulus adalah matematik hari moden.

Kesimpulan

Kalkulus dan algebra berbeza antara satu sama lain, satu adalah berkaitan dengan hubungan dan langkah-langkah lain dari perubahan, tetapi bahkan seperti cabang-cabang lain matematik, mereka saling berkaitan dan kadangkala digunakan dengan kerjasama untuk menyelesaikan masalah tertentu. Aljabar adalah mudah difahami subjek, manakala kalkulus adalah rumit untuk pelajar sekolah rendah.