Perbezaan Antara Litar Analog dan Digital

Analog vs Litar Digital

Litar analog dan litar digital adalah satu cara untuk mengklasifikasikan litar elektronik. Konsep analog versus digital adalah konsep yang sangat penting yang dibincangkan dalam fizik, kejuruteraan, elektronik, pengkomputeran, instrumentasi, matematik dan pelbagai bidang lain. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan litar analog dan litar digital, dan perbezaan antara litar analog dan litar digital.

Litar Analog

Kebanyakan entiti yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita adalah entiti analog. Litar analog adalah litar yang memanipulasi atau beroperasi pada data analog. Dalam fizik, dan juga elektronik, analog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan isyarat atau fungsi yang boleh mengambil apa-apa nilai di atas rantau tertentu. Isyarat analog berterusan. Isyarat voltan sinusoidal adalah contoh yang sangat baik untuk isyarat analog. Isyarat analog mempunyai nilai tak terhingga antara dua nilai yang diberikan. Walau bagaimanapun, ini terhad oleh keupayaan dan penyelesaian instrumen yang digunakan untuk mengukur isyarat ini.

Isyarat analog boleh dikesan dan dianalisis dengan menggunakan instrumen seperti oscilloscopes ray katod, voltmeters, ammeters dan peranti rakaman lain. Jika isyarat analog perlu dianalisis menggunakan komputer, ia perlu ditukar menjadi isyarat digital. Ini kerana komputer hanya mampu mengendalikan isyarat digital. Pengkomputeran analog boleh dilakukan menggunakan peranti seperti penguat operasi dan transistor.

Litar Digital

Istilah "digital" berasal dari perkataan "digit" yang bermaksud nombor tertentu. Litar digital adalah litar yang mengendalikan dan beroperasi pada data digital. Walaupun litar digital beroperasi pada data digital, komponennya didasarkan pada elektronik analog. Isyarat digital hanya boleh mengambil nilai-nilai diskret. Sebagai contoh, tahap logik 1 dan 0 adalah nilai digital. Tahap logik antara 1 dan 0 atau "benar" dan "palsu" tidak wujud. Jika isyarat digital didigitalkan dengan nilai-nilai yang sangat dekat satu sama lain dan dengan sejumlah besar nilai, boleh dikatakan bahawa isyarat itu adalah penghampiran baik untuk isyarat analog yang sama.

Komputer menggunakan isyarat digital dalam litar dalaman mereka tetapi kebanyakan peralatan lain menggunakan isyarat analog. Isyarat digital yang diselesaikan mempunyai dua nilai diskret. Voltan sebenar bergantung kepada litar fizikal yang digunakan. Kedua-dua isyarat bertingkat ini dikenali sebagai isyarat binari.Isyarat perpuluhan mempunyai 10 tahap voltan, dan isyarat heksadesimal mempunyai 16 tahap voltan. Litar analog yang bertanggungjawab untuk mengendalikan data digital dihasilkan supaya julat melebihi nilai digital yang tepat dikesan sebagai nilai analog itu sendiri. Ini disebabkan oleh kesilapan isyarat dan ubah bentuk oleh komponen.

Apakah perbezaan antara Litar Digital dan Litar Analog?

• Litar analog beroperasi pada data analog manakala litar digital beroperasi pada data digital.

• Litar analog biasanya mempunyai lebih banyak kuasa menyelesaikan daripada litar digital.