Perbezaan Antara Harga Faktor dan Harga Pasaran

Faktor Kos vs Harga Pasaran

Terdapat sejumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran barangan dan penyediaan perkhidmatan. Kebanyakan kos ini berkaitan dengan input ke dalam proses pengeluaran, cukai yang dikenakan oleh kerajaan, dan kos lain yang terlibat dalam operasi dalam persekitaran perniagaan dinamik. Semua kos pengeluaran, pemasaran, pengiklanan, dan sebagainya yang terlibat dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan perlu ditambah ke harga akhir produk supaya keuntungan dapat dibuat. Artikel ini melihat 2 konsep; kos faktor dan harga pasaran yang membantu memahami bagaimana pengeluar tiba di harga jualan, dan menerangkan persamaan dan perbezaan antara kos faktor dan harga pasaran.

Apakah Faktor Kos?

Terdapat beberapa input yang dimasukkan ke dalam proses pengeluaran apabila menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Input ini biasanya dikenali sebagai faktor pengeluaran dan termasuk perkara-perkara seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keusahawanan. Pengeluar barangan dan perkhidmatan menanggung kos untuk menggunakan faktor pengeluaran ini. Kos ini akhirnya ditambah pada harga produk. Kos faktor merujuk kepada kos faktor pengeluaran yang ditanggung oleh firma apabila menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Contoh-contoh kos pengeluaran seperti itu termasuk kos mesin menyewa, pembelian jentera dan tanah, membayar gaji dan upah, biaya mendapatkan modal, dan margin keuntungan yang ditambahkan oleh usahawan. Kos faktor tidak termasuk cukai yang dibayar kepada kerajaan kerana cukai tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran dan oleh itu, bukan merupakan sebahagian daripada kos pengeluaran langsung. Bagaimanapun, subsidi yang diterima dimasukkan dalam kos faktor kerana subsidi adalah input langsung ke dalam pengeluaran.

Apakah harga pasaran?

Sekali barang dan perkhidmatan dihasilkan, mereka dijual di pasaran dengan harga pasaran ditetapkan. Harga pasaran adalah harga yang akan dibayar pengguna untuk produk apabila mereka membelinya dari penjual. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan akan ditambah ke harga faktor sementara subsidi yang disediakan akan dikurangkan dari harga faktor untuk sampai pada harga pasaran. Cukai ditambah kerana cukai adalah kos yang menaikkan harga, dan subsidi dikurangkan kerana subsidi sudah termasuk dalam kos faktor, dan tidak dapat dikalikan dua kali apabila harga pasaran dikira. Harga pasaran akan diputuskan, bergantung kepada kos pengeluaran, permintaan terhadap produk, dan harga yang dikenakan oleh pesaing.Dalam ekonomi, harga pasaran dikenalpasti sebagai harga di mana permintaan bagi produk atau perkhidmatan adalah sama dengan penawarannya. Perubahan dalam tahap permintaan dan bekalan, kos input faktor dan keadaan ekonomi dan alam sekitar yang lain boleh mempengaruhi harga pasaran yang baik atau perkhidmatan.

Faktor Kos vs Harga Pasaran

Faktor harga dan harga pasaran adalah konsep yang berkait rapat dengan satu sama lain. Kos faktor ialah kos pengeluaran mentah, atau kos yang berkaitan langsung dengan pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Harga pasaran, sebaliknya, dibuat sebahagian daripada kos faktor, tetapi kos lain seperti cukai ditambah untuk menentukan harga akhir yang mesti dikenakan dari pengguna.

Ringkasan

• Kos faktor merujuk kepada kos faktor pengeluaran yang langsung ditanggung oleh firma apabila menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

• Harga pasaran adalah harga yang akan dibayar oleh pengguna untuk produk apabila mereka membelinya dari penjual, dan ia dibuat sebahagian daripada kos faktor.

• Cukai yang dikenakan oleh kerajaan akan ditambah ke harga faktor sementara subsidi yang disediakan akan dikurangkan daripada harga faktor untuk sampai pada harga pasaran.