Perbezaan Antara Pengurusan Aset dan Pengurusan Kekayaan

Pengurusan Aset vs Pengurusan Kekayaan

Orang-orang cenderung untuk mengelirukan di antara pengurusan aset dan pengurusan kekayaan kerana terdapatnya persamaan dalam dua istilah, aset dan kekayaan, dan menggunakannya secara bergantian, tetapi ada perbezaan antara pengurusan aset dan pengurusan kekayaan. Kedua, pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah istilah yang digunakan apabila menerangkan proses pengurusan sumber kewangan dan pelaburan yang semakin meningkat. Matlamat utama pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah untuk meningkatkan kekayaan, meningkatkan pendapatan pelaburan dan meningkatkan keuntungan dari pelaburan. Pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah serupa dengan satu sama lain dengan beberapa perbezaan. Artikel berikut memperhatikan kedua-dua terma dan menyoroti persamaan dan perbezaan antara pengurusan aset dan pengurusan kekayaan.

Apakah Pengurusan Aset?

Pengurusan aset merujuk kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan dalam menguruskan aset pelabur. Aset yang diurus termasuk stok, bon, harta tanah, dan lain-lain. Pengurusan aset agak mahal dan biasanya dijalankan oleh individu, syarikat, kerajaan dan entiti lain yang memiliki portfolio aset yang besar. Perkhidmatan pengurusan aset termasuk menentukan nilai, kesihatan kewangan, potensi pertumbuhan dan pelbagai peluang pelaburan aset. Fungsi pengurus aset termasuk analisa data masa lalu, analisis risiko, penciptaan unjuran, penciptaan strategi untuk pengurusan aset dan mengenal pasti aset dengan pulangan tertinggi. Pengurusan aset institusi merujuk kepada satu set khusus pengurusan aset dan khidmat nasihat yang ditawarkan khusus kepada pelabur institusi yang besar.

Apakah Pengurusan Kekayaan?

Pengurusan kekayaan adalah konsep pengurusan kewangan yang lebih luas yang merangkumi pengurusan aset, pelaburan dan pengurusan portfolio, perancangan hartanah, perancangan cukai, khidmat nasihat pelaburan, perancangan kewangan, dan sebagainya. Definisi pengurusan kekayaan adalah seperti berikut: perkhidmatan profesional yang merangkumi pelaburan nasihat, cukai dan perakaunan dan perancangan harta tanah untuk penyediaan bayaran. Pengurusan kekayaan merujuk kepada pengurusan atau sebarang aktiviti kewangan yang melibatkan penjanaan atau pengurusan pendapatan dan kekayaan. Perkhidmatan pengurusan kekayaan adalah penting untuk individu, korporat, perniagaan kecil, dan lain-lain.yang memerlukan bantuan dalam pengurusan kewangan. Oleh kerana pengurusan kekayaan agak luas, apa yang menjadi pengurusan kekayaan adalah berbeza dari satu pelanggan ke yang lain. Walaupun individu mungkin memerlukan perkhidmatan pengurusan kekayaan untuk mengimbangi buku cek atau penstrukturan amanah, perancangan harta tanah, dan lain-lain pengurusan kekayaan untuk sebuah syarikat boleh termasuk perkhidmatan seperti perancangan cukai, penasihat pelaburan, dll. Pengurusan kekayaan bernilai tinggi adalah perkhidmatan pengurusan kekayaan khusus bagi individu dengan portfolio pelaburan yang besar dan aset bernilai tinggi yang tinggi.

Apakah perbezaan di antara pengurusan aset dan pengurusan kekayaan?

Pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah kedua-dua perkhidmatan yang berkait rapat antara satu sama lain. Kedua-dua pengurusan kekayaan dan pengurusan aset berada di bawah payung perkhidmatan perbankan swasta. Pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah perkhidmatan kewangan yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan, meningkatkan pendapatan pelaburan, meningkatkan keuntungan dan memaksimumkan pulangan. Pengurusan kekayaan agak luas dalam perspektif dan termasuk perkhidmatan pengurusan aset, pengurusan pelaburan, perancangan hartanah, perancangan cukai, dll. Pengurusan aset, sebaliknya, berkaitan dengan pengurusan aset dan pelaburan seperti saham, bon, hartanah dan aset lain.

Ringkasan:

Pengurusan Aset vs Pengurusan Kekayaan

• Pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah istilah yang digunakan ketika menerangkan proses pengurusan sumber kewangan dan pelaburan yang semakin meningkat.

• Matlamat utama pengurusan kekayaan dan pengurusan aset adalah untuk meningkatkan kekayaan, meningkatkan pendapatan pelaburan dan meningkatkan keuntungan dari pelaburan.

• Pengurusan aset merujuk kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan dalam menguruskan aset pelabur.

• Fungsi pengurus aset termasuk analisis data masa lalu, analisis risiko, penciptaan unjuran, penciptaan strategi untuk pengurusan aset dan mengenal pasti aset dengan pulangan tertinggi.

• Pengurusan kekayaan adalah konsep pengurusan kewangan yang lebih luas yang merangkumi pengurusan aset, pengurusan pelaburan dan portfolio, perancangan hartanah, perancangan cukai, khidmat nasihat pelaburan, perancangan kewangan, dll.

• Pengurusan aset, sebaliknya, berkaitan dengan pengurusan aset dan pelaburan seperti saham, bon, harta tanah, dan aset lain.

Image Courtesy: Magik. das (CC BY-SA 3. 0), jean-louis Zimmermann (CC BY 2. 0)