Perbezaan Antara Atom dan Ion

Atom vs Ion

Atom adalah unit neutral terkecil yang boleh membentuk bon. Dan ion ialah apa-apa molekul yang dikenakan. Ion boleh terdiri daripada beberapa atom atau satu atom. Atom adalah unik dan jenis tunggal. Ion adalah dua jenis, ion positif (kation) dan ion negatif (anion).

Perbezaan utama antara atom dan ion ialah caj. Atom adalah neutral elektrik manakala ion dikenakan secara elektrik. Sentiasa atom mengandungi bilangan elektron dan proton yang sama, tetapi dalam ion bilangan elektron dan proton sentiasa berbeza. Jumlah maksimum caj positif yang boleh dimiliki ion adalah 6. Dan bilangan maksimum caj negatif ialah 3. Ini berlaku kerana dua sebab. Pertama adalah disebabkan oleh kehilangan elektron. Oleh itu, keputusan ion positif. Dan sebab lain ialah mendapatkan elektron. Oleh itu, menghasilkan ion negatif. Jika anda mengambil atom, mereka sentiasa mempunyai orbital atom, dan ion mempunyai orbital atom atau orbital molekul atau kedua orbital atom dan molekul. Atom boleh didapati hanya dalam fasa gas. Tetapi ion boleh didapati dalam fasa gas, fasa cair dan juga dalam fasa pepejal.

Ringkasan:

Atom adalah neutral, ion dicas positif atau negatif

Ion terdiri daripada satu atau lebih atom dengan kehilangan / mendapatkan elektron

Kation kekurangan elektron dan anion mempunyai tambahan elektron

Atom hanya terdapat dalam keadaan gas.