Perbezaan Antara CAPM dan APT

CAPM vs APT

Bagi para pemegang saham, pelabur dan pakar kewangan, adalah bijak untuk mengetahui pulangan yang dijangkakan saham sebelum melabur. Terdapat pelbagai model statistik yang membandingkan saham berbeza berdasarkan hasil tahunan mereka bagi membolehkan para pelabur memilih saham secara lebih berhati-hati. CAPM dan APT adalah dua alat penilaian tersebut. Sebelum kita cuba mencari perbezaan antara APT dan CAPM, marilah kita melihat dengan lebih dekat dua teori tersebut.

APT bermaksud Teori Penetapan Arbitrage yang telah menjadi sangat popular di kalangan pelabur kerana keupayaannya membuat penilaian yang adil terhadap harga stok yang berlainan. Asumsi asas APT adalah bahawa nilai saham didorong oleh beberapa faktor. Pertama terdapat faktor-faktor makro yang boleh digunakan untuk semua syarikat dan kemudian ada faktor khusus syarikat. Persamaan yang digunakan untuk mencari kadar pulangan saham dijangkakan adalah seperti berikut.

r = rf + b1f1 + b2f2 + b3f3 + ...

Di sini r adalah jangkaan pulangan yang diharapkan, f adalah faktor yang berbeza yang mempengaruhi harga keselamatan, dan b ialah ukuran hubungan antara harga keselamatan dan faktor.

Menariknya, ini adalah formula yang sama yang digunakan untuk mengira kadar pulangan dengan CAPM, yang bermaksud Model Penetapan Aset Modal. Walau bagaimanapun, perbezaannya adalah dengan menggunakan satu faktor bukan tunggal syarikat dan satu ukuran hubungan antara harga aset dan faktor dalam kes CAPM sedangkan terdapat banyak faktor dan juga ukuran hubungan yang berbeza antara harga aset dan faktor yang berbeza di APT.

Perbezaan lain ialah dalam APT, prestasi aset diambil untuk bebas dari pasaran dan harganya diandaikan didorong oleh faktor bukan syarikat dan syarikat tertentu. Walau bagaimanapun, satu kelemahan APT adalah bahawa tidak ada percubaan untuk mengetahui faktor-faktor ini, dan sebenarnya seseorang sendiri perlu mengetahui faktor-faktor yang berbeza secara empirikal dalam kes setiap syarikat bahawa dia berminat untuk mencari harga. Lebih banyak faktor yang dikenalpasti, tugas yang lebih rumit menjadi seperti seseorang harus mencari ukuran hubungan harga yang berbeza dengan faktor yang berbeza juga. Ini adalah sebab-sebab mengapa CAPM dipilih oleh para pelabur dan pakar kewangan.

Secara ringkas:

CAPM vs APT

• Kesamaan antara APT dan CAPM adalah kedua-duanya menggunakan persamaan yang sama untuk mencari kadar pulangan keselamatan

• Walau bagaimanapun , sedangkan terdapat banyak anggapan yang dibuat di APT, terdapat anggapan yang lebih rendah dalam hal CAPM.

• Di APT, terdapat faktor risiko khusus syarikat dan betas yang berbeza bagi setiap faktor perlu dikira secara empirik manakala tidak ada keperluan seperti dalam CAPM.