Perbezaan Antara Perubahan dan Inovasi

Perbezaan Utama - Perubahan vs Inovasi

Perbezaan utama antara perubahan dan inovasi ialah perubahan untuk masa yang berlainan manakala inovasi adalah sesuatu yang asal dan baru, diperkenalkan kepada dunia. Ini boleh menjadi idea baru, peranti baru atau proses baru. Perubahan dianggap kekal, dan semua benda di alam semesta dianggap berubah. Perubahan tidak dapat dielakkan untuk pembangunan dan pertumbuhan. Inovasi juga penting kerana ia membuka peluang baru. Perubahan pemacu inovasi dan pemacu inovasi berubah. Inovasi mencipta peluang yang tidak berkesudahan dan perubahan membantu dalam memanfaatkan peluang yang tidak berkesudahan itu.

Apa itu Perubahan?

Perubahan boleh ditakrifkan sebagai "perbezaan dalam keadaan yang berkaitan dengan masa yang berbeza". Masa menentukan perubahan, jadi perubahan perlu dikonseptualisasikan pada tahap yang berbeza dari faktor tertentu. Ia mungkin organisasi atau peribadi. Perubahan itu boleh menjadi tindakan membuat (sengaja) atau menjadi (semula jadi). Perubahan selalu akan mempunyai dua peringkat. Salah satunya adalah peringkat sebelumnya atau lama, dan yang lain adalah tahap baru (selepas perubahan). Pengetahuan kedua-dua peringkat adalah prasyarat untuk mengesahkan perubahan telah berlaku. Ia adalah perbandingan peringkat yang berbeza dan penilaian perbezaan antara peringkat tersebut. Perubahan itu mungkin positif atau negatif. iPhone 5 telah digantikan dengan iPhone 6 yang merupakan contoh perubahan yang baik.

Perubahan boleh dilihat dalam konteks yang berbeza. Kami akan melihatnya dalam konteks pengurusan. Pengurusan adalah proses perancangan, penganjuran, pemantauan dan pengawalan untuk mencapai matlamat organisasi melalui penggunaan sumber-sumber yang terhad. Unsur pengawasan adalah mengenai perubahan, dan ia mewujudkan kitaran yang tidak pernah berakhir. Sekiranya keputusan sekarang tidak selaras dengan objektif organisasi, rancangan baru dibuat dan dibawa ke hadapan yang merupakan perubahan dalam konteks pengurusan. Tetapi, perubahan bukanlah tujuan pengurusan. Perubahan tidak disengajakan dan berlaku secara semula jadi dalam proses pengurusan.

Dalam pengurusan, nilai boleh dikenalpasti untuk perubahan. Ini akan mencerminkan betapa baik atau buruknya perubahan untuk organisasi. Sebagai contoh, perubahan produk boleh mencetuskan kenaikan 10% dalam keuntungan yang boleh dianggap sebagai nilai perubahan.

Apakah Inovasi?

Inovasi boleh menjadi idea baru, peranti baharu atau proses baru.Ia boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang asal dan baru diperkenalkan kepada dunia. Dalam konteks pengurusan, Peter Drucker (2002) mendapati bahawa inovasi adalah fungsi khusus keusahawanan dan keupayaannya untuk mencipta kekayaan baru, menghasilkan sumber atau meningkatkan keupayaan penciptaan kekayaan sumber yang ada. Inovasi boleh disengajakan atau tidak sengaja. Inovasi bukan penambahan nilai, tetapi penciptaan nilai baru. Inovasi bermula dengan analisis sumber peluang baru. Peluang adalah keperluan yang tidak puas. Melalui inovasi, keperluan ini dipenuhi.

Inovasi dikatakan sebagai faktor bebas. Ia tidak boleh dinilai kerana ia tidak akan mempunyai produk yang hampir sama atau berkaitan berbanding dengan yang baru dan dicipta untuk memenuhi keperluan yang tidak puas. Jadi, ia bersifat bebas. Selanjutnya, ia percaya bahawa inovasi berpunca daripada perubahan persepsi dan bukan perubahan realiti. Perubahan realiti adalah proses yang berterusan dan semulajadi. Tetapi, persepsi atau perubahan khayalan tidak berterusan, tidak berkaitan dan baru. Ini mewujudkan idea-idea revolusioner yang seterusnya membawa kepada inovasi. Sebagai contoh, perubahan persepsi tentang bagaimana perjalanan kita boleh membawa kepada penciptaan pesawat. Pesawat ini tidak mempunyai perbandingan kerana hanya kenderaan jalan raya yang hadir pada masa itu, jadi kita dapat memahami faktor inovasi bebas juga dalam kes ini.

Apakah perbezaan antara Perubahan dan Inovasi?

Seperti yang kita lihat butiran deskriptif terperinci mengenai kedua-dua perubahan dan inovasi, sekarang kita akan membandingkan antara mereka untuk mengenal pasti perbezaan utama antara kedua-dua istilah ini.

Definisi

Perubahan dan Inovasi Perubahan:

Perbezaan dalam keadaan yang berkaitan dengan pelbagai masa. Inovasi:

Inovasi adalah sesuatu yang asal dan baru, diperkenalkan kepada dunia. Ia boleh menjadi idea baru, peranti baru atau proses baru. Ciri-ciri Perubahan dan Inovasi

Pengetahuan

Perubahan:

Pengetahuan dan sumber terdahulu diperlukan untuk perubahan berlaku. Inovasi:

Pengetahuan sebelumnya tidak perlu untuk inovasi berlaku. Kebolehbandingan

Tukar:

Perubahan adalah sebanding dengan keadaan atau produk sebelumnya dan bersifat relatif. Inovasi:

Inovasi tidak mudah dipadankan kerana ia tidak mempunyai faktor yang hampir sama seperti yang tidak berkaitan dengan Need

Change:

Perubahan hanya akan meningkatkan keupayaan untuk memuaskan keperluan yang sudah ada penyelesaiannya. Perubahan tidak akan membantu dalam menjawab Inovasi yang tidak puas:

Inovasi akan menjadi jawapan untuk memenuhi keperluan yang tidak puas yang tidak mempunyai penyelesaian sebelum ini. Kesinambungan

Perubahan:

Perubahan adalah proses penerimaan dan peningkatan kecekapan yang berterusan dan semulajadi. Inovasi:

Inovasi adalah tidak berterusan dan biasanya berasal dari perubahan persepsi. Rujukan:

Drucker, P (2002). Disiplin Inovasi. Kajian Perniagaan Haravrd, Ogos.