Perbezaan antara Cagaran dan Keamanan

Jaminan Cagaran

Cagaran merujuk kepada mana-mana aset yang dicagarkan kepada bank oleh peminjam apabila mengambil pinjaman; yang digunakan oleh bank untuk memulihkan kerugian sekiranya peminjam ingkar atas pinjamannya. Cagaran boleh merujuk kepada sebarang jenis aset dengan nilai seperti tanah, bangunan (rumah), kereta, peralatan, atau sekuriti. Sekuriti seperti saham, bil perbendaharaan, nota, dan dana bursa pertukaran juga boleh dicagarkan sebagai cagaran semasa mengambil pinjaman. Artikel berikut menerangkan cagaran secara umum dan menunjukkan bagaimana sekuriti boleh digunakan sebagai cagaran untuk meminjam. Artikel ini juga akan menyerlahkan perbezaan dan persamaan antara kedua-dua konsep.

Apa itu Jaminan?

Apabila pinjaman diambil, individu membuat komitmen untuk membayar balik pinjaman tersebut dengan kematangannya dan membuat pembayaran faedah atas jumlah pokok pinjaman. Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan untuk bank bahawa peminjam akan membayar balik pinjamannya sama sekali. Oleh kerana ketidakpastian ini, bank mesti mengambil beberapa bentuk 'jaminan' supaya mereka tidak akan mengalami kerugian sekiranya peminjam ingkar atas pinjamannya. Untuk meminimumkan kerugian, bank memerlukan cagaran untuk pinjaman. Caj ini boleh menjadi aset yang mempunyai nilai bersamaan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang dikeluarkan. Peminjam perlu membuat ikrar sebagai cagaran kepada bank apabila pinjaman dikeluarkan. Dalam kes jika peminjam mungkir daripada membuat bayaran balik pinjaman, pemberi pinjaman boleh merebut aset tersebut, menjualnya, dan memulihkan kerugiannya.

Apakah Keselamatan?

Sekuriti merujuk kepada satu set aset kewangan yang luas seperti nota bank, bon, saham, niaga hadapan, ke hadapan, opsyen, swap, dll. Terdapat jenis pinjaman khas yang boleh diambil oleh sekuriti sekuriti sebagai cagaran; ini disebut sebagai pinjaman berasaskan sekuriti. Dalam senario peminjaman berasaskan sekuriti, peminjam akan menjanjikan portfolio sekuritinya, dan akan dapat mengakses pembiayaan semasa meninggalkan dagangan sekuriti di pasaran. Dalam kebanyakan kes, peminjam akan dapat memperoleh faedah, dividen, dan akan mendapat faedah daripada sebarang keuntungan modal. Portfolio sekuriti adalah tertakluk kepada turun naik nilai (sebagai tindak balas kepada perubahan pasaran), dan sekiranya nilai portfolio jatuh, pemberi pinjaman boleh meminta peminjam untuk tambahan cagaran. Sekiranya peminjam ingkar ke atas pinjaman, pemberi pinjaman boleh menjual sekuriti dan memulihkan kerugian.

Jaminan Cagaran

Cagaran adalah polisi 'insurans' bagi pemberi pinjaman; aset yang dicagarkan kepada bank oleh peminjam apabila mengambil pinjaman.Seperti yang dijelaskan dalam artikel terdapat pelbagai jenis cagaran seperti harta, peralatan, kereta, dan bahkan portfolio sekuriti boleh dicagarkan sebagai jaminan. Kesamaan antara aset dan sekuriti sekuriti sebagai cagaran ialah ketika meminjam dana, peminjam boleh terus menuai manfaat kedua-duanya, menggunakan aset dan memegang sekuriti.

Perbezaan utama antara mengagihkan aset dan sekuriti lain sebagai cagaran adalah kerana sekuriti mempunyai nilai turun naik (berbanding dengan aset yang lebih stabil seperti tanah, perumahan, dll.) Pemberi pinjaman mungkin berisiko tinggi jika portfolio mula hilang nilai.

Ringkasan:

• Cagaran merujuk kepada mana-mana aset yang dicagarkan kepada bank oleh peminjam apabila mengambil pinjaman; yang digunakan oleh bank untuk memulihkan kerugian sekiranya peminjam ingkar atas pinjamannya.

• Terdapat jenis pinjaman khas yang boleh diambil oleh sekuriti sekuriti sebagai cagaran; ini disebut sebagai pinjaman berasaskan sekuriti, di mana peminjam akan menjanjikan portfolio sekuritinya untuk mendapatkan pembiayaan.

• Portfolio sekuriti adalah tertakluk kepada turun naik nilai (sebagai tindak balas kepada perubahan pasaran), dan sekiranya nilai portfolio jatuh, pemberi pinjaman boleh meminta peminjam untuk tambahan cagaran.