Perbezaan antara Kompetensi dan Kompetensi

Kompetensi vs Kompetensi

Dalam bahasa Inggeris terdapat kata yang dipanggil kecekapan yang merujuk kepada kebolehan atau set kemahiran yang dimiliki oleh individu. Kompetensi adalah kata nama yang menggambarkan keupayaan seseorang untuk berkelayakan untuk melakukan pekerjaan. Ada kata lain yang disebut kompetensi (juga kata nama) yang merupakan mutu atau keadaan yang sah secara sah. Bagaimanapun, kerana kata-kata itu saling berkaitan dan mempunyai makna yang hampir sama, terdapat banyak kekeliruan di kalangan rakyat kerana mereka tidak dapat membezakan antara kecekapan dan kecekapan. Artikel ini cuba untuk menonjolkan makna dan konteks di mana dua perkataan ini digunakan.

Apakah Kecekapan?

Kompetensi perkataan, walaupun biasa dalam bahasa sehari-hari sebagai kemampuan atau kelayakan individu, mempunyai banyak konotasi dalam bidang yang berbeza. Sebagai contoh, dalam biologi, kecekapan merujuk kepada keupayaan sel untuk mengambil DNA. Dalam geologi, kecekapan batuan rintangan yang ditawarkan terhadap hakisan. Dalam bidang perundangan, kecekapan seorang saksi bermaksud keupayaan mental orang itu untuk mengambil bahagian dalam prosiding undang-undang. Walau bagaimanapun, penggunaan maksimum kecekapan dilakukan dalam industri di mana ia telah datang untuk merujuk kepada keperluan khusus dari individu untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

Apakah Kecekapan?

Kompetensi di sisi lain, dalam jargon industri, merujuk kepada perihal kemahiran dan pengetahuan bersama pengalaman dan ciri-ciri lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Secara ringkas, kompetensi adalah kemahiran yang diperlukan untuk pekerjaan. Oleh itu, apabila anda menunjukkan kecekapan, ia bermakna anda telah diterangkan apa yang perlu dilakukan dan seberapa baiknya.

Secara ringkas:

Kompetensi vs Kompetensi

• Walaupun kedua-duanya mempunyai makna yang sama, kecekapan dan kecekapan digunakan dalam konteks yang berbeza.

• Kompetensi merujuk kepada keupayaan atau kemahiran seseorang dan pengetahuan yang dimilikinya.

• Kompetensi pekerjaan merujuk kepada perihalan bagaimana perkara harus dilakukan dan pada tahap apa.