Perbezaan Antara Penambahbaikan Berterusan dan Penambahbaikan Berterusan

Penambahbaikan berterusan vs Penambahbaikan berterusan

Oleh kerana penambahbaikan yang berterusan dan penambahbaikan yang berterusan adalah subjek yang berkaitan dan berkaitan dengan proses pengeluaran, adalah berguna untuk mengetahui perbezaan antara peningkatan berterusan dan penambahbaikan berterusan. Artikel ini menerangkan beberapa teknik penambahbaikan yang berterusan seperti 5S dan Kaizen, kitaran peningkatan berterusan proses seperti kitaran PDCA (Deming Cycle), dan memberi penjelasan yang jelas mengenai perbezaan antara peningkatan berterusan dan penambahbaikan berterusan.

Apakah peningkatan berterusan?

Penambahbaikan berterusan adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kecekapan proses dengan menghilangkan aktiviti penambahan bahan buangan dan tidak bernilai. Ini dipraktikkan melalui pelbagai konsep Jepun seperti Lean, Kaizen, 5S, dan lain-lain. Peningkatan berterusan adalah usaha berterusan yang digunakan dalam membangunkan produk, perkhidmatan atau proses.

Kaizen adalah konsep dari Jepun, yang sangat dianggap sebagai kaedah yang boleh digunakan untuk membangun dan memperbaiki proses dalam organisasi. Nama itu terdiri daripada dua perkataan Jepun, "Kai", yang bermaksud tidak kekal dan "Zen", yang bermaksud tidak berpisah. Walau bagaimanapun, konsep Kaizen pada dasarnya bermaksud peningkatan berterusan. Ia menunjukkan bahawa sesuatu mesti terus diperbaiki dengan sedikit penambahbaikan pada satu masa, sepanjang tempoh tersebut. Apabila diterapkan ke tempat kerja, Kaizen bermaksud peningkatan berterusan yang melibatkan semua orang, pengurus dan pekerja. Kaizen dapat dikenal pasti sebagai falsafah berorientasikan proses yang menunjukkan bahawa proses itu harus dikenal pasti dan dianalisis dengan baik untuk mencapai kejayaan.

Kaizen percubaan pertama untuk mengenal pasti masalah dan kawasan untuk penambahbaikan dan kemudiannya meningkatkan operasi harian. Kepentingan konsep ini adalah ia boleh digunakan dengan menggunakan sumber yang ada di dalam syarikat. Ia juga memberikan gambaran yang jelas mengenai proses yang boleh digunakan untuk mengenal pasti bidang-bidang di mana teknologi baru dan lain-lain perlu dibawa masuk. Begitu juga konsep konsep dan konsep 5S boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan keseluruhan dalam organisasi. Konsep-konsep ini memberi tumpuan kepada mencapai kualiti dengan menghilangkan aktiviti penambahan bahan buangan dan tidak bernilai, yang mengakibatkan menghasilkan produk berkualiti dengan cacat sifar dan kesilapan.

Apakah Penambahbaikan berterusan?

Peningkatan berterusan adalah mengenai mengenal pasti dan membuat perubahan yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik yang merupakan konsep utama kepada teori pengurusan kualiti. Berkenaan dengan rangka ISO9001, penambahbaikan berterusan mesti menjadi keperluan penting organisasi.

Dr. Edward Deming, yang dianggap sebagai bapa pengurusan kualiti bekerja bersama-sama dengan pembuat kereta Jepun pada pertengahan abad ke-20 untuk meningkatkan kualiti produk. Selain daripada kerja-kerja, Deming memperkenalkan Cakupan Rancangan-Do-Check-Act (PDCA) untuk penambahbaikan berterusan. Kitaran pelan tindakan (PDCA) juga dikenali sebagai Kitaran Deming atau Shewhart Cycle adalah kaedah yang biasa digunakan untuk penambahbaikan berterusan di seluruh dunia.

Dalam kitaran PDCA, pada peringkat Pelan, pelbagai peluang untuk penambahbaikan dapat dikenalpasti. Teori ini diuji pada skala kecil di peringkat Do. Keputusan ujian dianalisis pada tahap Pemeriksaan, dan hasilnya dilaksanakan dalam tahap Tindakan.

Perancangan dapat diikat dengan tahap di mana ide-ide dihasilkan. Model ini berguna dalam senario organisasi yang berbeza terutamanya dalam situasi kerja yang sengit seperti pemprosesan tanaman dan bengkel. Melakukan model ini memberikan maklum balas dan pengetahuan baru untuk membenarkan fakta dan angka dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan.

Apakah perbezaan antara Penambahbaikan Berterusan dan Penambahbaikan berterusan?

Walaupun kedua-dua istilah ini sama rata, terdapat perbezaan antara penambahbaikan berterusan dan penambahbaikan yang berterusan.

• Peningkatan berterusan adalah konsep yang pada mulanya diperkenalkan oleh Dr. Edward Deming, untuk membuat perubahan dan penambahbaikan dalam sistem sedia ada untuk menghasilkan hasil yang lebih baik sama ada dengan menggunakan teknologi atau metodologi baru.

• Penambahbaikan yang berterusan adalah subset penambahbaikan berterusan, dengan tumpuan lebih lanjut pada peningkatan linear, peningkatan tambahan dalam proses yang sedia ada. Kaizen, 5S dan Lean adalah beberapa teknik peningkatan berterusan.

• Kedua-dua konsep ini bimbang untuk meningkatkan kualiti proses dan dengan itu meningkatkan produktiviti organisasi.

Foto Oleh: Musinik (CC BY-SA 3. 0)