Perbezaan Di antara Kos Kawalan dan Tidak Boleh Dikawal

Perbezaan Utama - Memahami klasifikasi kos kos yang boleh dikawal dan tidak dapat dikawal adalah penting untuk membuat beberapa keputusan perniagaan. Ia membantu perniagaan untuk mengurangkan kos dan membuat pilihan sama ada untuk meneruskan keputusan tertentu atau tidak. Perbezaan utama antara kos yang boleh dikawal dan tidak dapat dikawal ialah kos yang boleh dikawal adalah perbelanjaan yang boleh ditingkatkan atau berkurang berdasarkan keputusan perniagaan tertentu manakala kos yang tidak terkawal

adalah kos yang tidak dapat ditingkatkan atau menurun berdasarkan keputusan perniagaan.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Kos yang Boleh Dikawal
3. Apakah Kos Tidak Tercapai
4. Perbandingan Side by Side - Kawalan vs Kawalan Tanpa Kawalan
5. Ringkasan
Apakah Kos Terhad?

Kos yang boleh dikawal adalah perbelanjaan yang boleh ditingkatkan atau berkurang berdasarkan keputusan perniagaan tertentu. Dengan kata lain, pihak pengurusan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Kos ini boleh diubah dalam jangka masa pendek. Secara umum, kos yang berkaitan dengan keputusan perniagaan tertentu boleh dikawal; jika syarikat memutuskan untuk tidak membuat keputusan, kos tidak perlu dilakukan. Keupayaan untuk mengawal kos bergantung kepada jenis kos dan pihak berkuasa membuat keputusan pengurus.

Kos Pembolehubah

Perubahan kos berubah dengan tahap output, oleh itu meningkat apabila bilangan unit yang lebih tinggi dihasilkan. Kos bahan langsung, buruh langsung, dan overhed kos berubah adalah jenis utama kos pembolehubah. Oleh itu, jika peningkatan output dielakkan, kos yang berkaitan dapat dikendalikan.

Kos Peningkatan

Kos tambahan ialah kos tambahan yang perlu ditanggung akibat keputusan baru yang dibuat.

Kos Tetap Berpindah

Kos tetap yang dipatuhi adalah satu bentuk kos tetap yang tidak berubah dalam tahap aktiviti tinggi dan rendah tertentu, tetapi akan berubah apabila tahap aktiviti ditingkatkan melebihi titik tertentu < Pihak berkuasa membuat keputusan

Kebanyakan kos dikawal oleh pengurusan kanan dan menengah disebabkan oleh pihak berkuasa membuat keputusan. Keputusan yang berkaitan dengan kos diambil oleh pengurus dan kakitangan operasi diperlukan untuk mencapai sasaran kos

Apakah Kos Tidak Tercampur?

Kos yang tidak terkawal adalah kos yang tidak boleh ditingkatkan atau berkurang berdasarkan keputusan perniagaan. Dalam erti kata lain, ia adalah perbelanjaan yang pengurus tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi. Banyak kos tidak dapat dikawal hanya boleh diubah dalam jangka panjang. Sekiranya kos perlu ditanggung tanpa mengambil kira keputusan perniagaan tertentu, kos tersebut sering dikelaskan sebagai kos yang tidak terkawal. Sama seperti kos yang boleh dikawal, kos yang tidak terkawal juga boleh timbul disebabkan oleh sifat kos dan pihak berkuasa membuat keputusan pengurus.

Kos Tetap

Ini adalah kos yang boleh diubah berdasarkan bilangan unit yang dihasilkan. Contoh-contoh kos tetap termasuk sewa, pajakan sewa, perbelanjaan faedah dan perbelanjaan susutnilai.

Kos Dikawal dengan Mengikat Undang-undang

Kos seperti perbelanjaan cukai, levi kerajaan lain, perbelanjaan faedah, dan kos yang ditanggung untuk memenuhi keselamatan dan piawaian pengawalseliaan lain sering tidak dapat dikawal kerana keputusan yang berkaitan diambil oleh pihak luar.

Kuasa membuat keputusan

Oleh kerana majoriti keputusan berkaitan kos diambil oleh pengurusan kanan dan menengah kerana pihak berkuasa membuat keputusan, kos tidak terkawal oleh kakitangan operasi pada tahap yang lebih rendah dalam organisasi.

Rajah 01: Kos berubah dan kos tetap boleh dikawal dan tidak terkawal

Apakah perbezaan Kos Terhad dan Tidak Terawal?

Kawalan vs Kos yang Tidak Terkawal

Kos yang boleh dikawal adalah perbelanjaan yang boleh ditingkatkan atau berkurang berdasarkan keputusan perniagaan tertentu.

Kos yang tidak terkawal adalah kos yang tidak boleh ditingkatkan atau berkurang berdasarkan keputusan perniagaan.

Tempoh Masa Kos yang boleh dikawal boleh diubah dalam jangka pendek.
Kos yang tidak dapat dikawal boleh diubah dalam jangka panjang.
Jenis Kos berubah, kos tambahan dan kos tetap yang dilangkah adalah jenis kos yang boleh dikawal.
Kos Tetap adalah kos yang tidak terkawal.
Kuasa membuat keputusan Pengurus dengan pihak berkuasa membuat keputusan yang lebih tinggi dapat mengawal kos.
Banyak kos tidak terkawal apabila pihak berkuasa membuat keputusan rendah.
Ringkasan - Kos yang dikawal vs Tidak dapat dikawal Perbezaan antara kos yang boleh dikawal dan tidak terkawal terutamanya bergantung kepada sama ada kos boleh dinaikkan dan menurun dengan mudah mengikut budi bicara pihak pengurusan. Banyak kos boleh dikawal di peringkat kanan dan menengah manakala kos yang sama mungkin tidak dapat dikawal oleh kakitangan di peringkat operasi. Sama ada kos tertentu boleh dikawal atau tidak terkawal mungkin tidak dapat dikenal pasti pada setiap masa kerana ia bergantung kepada setiap keadaan. Membezakan antara kos yang boleh dikawal dan tidak dapat membantu perniagaan membantu membuat keputusan yang berkesan.

Rujukan

1. "Kos Kawalan / Kos Tidak Dikawal. " // regulationbodyofknowledge. org. N. p. , n. d. Web. 30 Mei 2017..

2. "Kos Terhad - Definisi | Makna | Contoh. "Kursus Perakaunan Saya.N. p. , n. d. Web. 30 Mei 2017..
3. "Kos yang tidak dapat dikawal. "Kursus Perakaunan Saya. N. p. , n. d. Web. 30 Mei 2017..
Image Courtesy:
1. "Kostukurba 01-en" Oleh Kostukurba_01-eu. svg: (CC BY-SA 3. 0) melalui Wikimedia Commons [Lables Changed]