Perbezaan Antara Penghutang dan Penghutang

Penghutang dan Penghutang

Penghutang dan Penghutang adalah dua istilah yang perlu difahami dengan perbezaan. Mereka adalah dua istilah penting yang sering digunakan dalam kalangan perniagaan. Mereka mempunyai makna dan konotasi yang berlainan.

Seorang pemiutang adalah orang yang meminjamkan wang dan oleh itu orang yang berhutang hutang. Seorang penghutang adalah orang yang sebaliknya yang harus membayar hutang yang dia berikan kepada pemiutang. Ini adalah perbezaan utama antara pemiutang dan penghutang.

Istilah pemiutang juga merujuk kepada seseorang atau syarikat yang memberi kredit untuk wang atau barangan. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa pemiutang perkataan berasal dari perkataan 'kreditur' Latin. Sebagai hakikatnya seorang pemiutang mengenakan semacam kepentingan untuk kredit untuk wang atau barang yang dia berikan. Jumlah faedah bergantung kepada perjanjian antara pemiutang dan penghutang. Dalam banyak kes, faedah yang dikenakan adalah berasaskan bulanan.

Sebaliknya, penghutang membayar faedah kepada pemiutang untuk kredit untuk wang atau barang yang dia nikmati selama satu tempoh masa. Kepentingan yang dia bayar kepada pemiutang bergantung kepada perjanjian yang dibuat antara dia dan pemiutang. Ini adalah perbezaan utama antara pemiutang dan penghutang. Penghutang bertanggungjawab untuk membayar lebih banyak faedah sekiranya berlaku lalai.

Pemiutang boleh mengambil penghutang ke mahkamah sekiranya berlaku kegagalan dalam pembayaran atau sekiranya tidak mengendahkan cek yang dikeluarkan kepadanya oleh penghutang. Di sisi lain penghutang juga boleh mengambil kreditur ke pengadilan dalam hal kepentingan berat yang dikenakan olehnya. Seorang penghutang dan pemiutang adalah dua orang penting yang terlibat dalam membuat apa-apa perniagaan untuk perkara itu. Ini adalah perbezaan antara pemiutang dan penghutang.