Perbezaan Antara Liabiliti Semasa dan Jangka Panjang

Kunci Berbeza - Liabiliti Jangka Panjang Semasa dan Ketara

Liabiliti dalam perniagaan timbul disebabkan oleh dana kepada pihak di luar syarikat. Ini adalah tanggungjawab undang-undang yang mesti dipenuhi oleh syarikat pada masa akan datang. Liabiliti timbul daripada hutang yang diambil, dan jenis hutang bergantung kepada keperluan untuk mengambilnya. Oleh itu, mereka mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Perbezaan utama antara liabiliti semasa dan jangka panjang ialah manakala liabiliti semasa adalah liabiliti yang terhutang dalam tahun kewangan semasa, liabiliti jangka panjang adalah liabiliti yang mengambil masa lebih lama daripada satu tahun kewangan untuk diselesaikan.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Liabiliti Semasa
3. Apakah Liabiliti Jangka Panjang
4. Perbandingan Side by Side - Current vs Liabilities Jangka Panjang
5. Ringkasan

Apakah Liabiliti Semasa

Liabiliti Semasa adalah kewajipan kewangan jangka pendek yang penyelesaiannya dijangka dalam tempoh perakaunan, paling biasa satu tahun.

Jenis Liabiliti Semasa

Akaun Dibayar

Ini adalah dana yang boleh diterima oleh pemiutang syarikat. Akaun hutang timbul disebabkan oleh jualan kredit.

Perbelanjaan yang Terperinci

Perbelanjaan perakaunan yang diiktiraf dalam buku-buku sebelum dibayar (sewa yang terakru).

Faedah yang Dibayar

Jika syarikat mempunyai pinjaman jangka panjang, minat berkala harus dibayar.

Hutang jangka pendek

Apa-apa jenis hutang yang diambil bahawa tarikh akhir jatuh tempo dalam tempoh tahun perakaunan (pinjaman bank jangka pendek).

Overdraf Bank

Elaun yang diberikan oleh bank untuk syarikat menulis cek kepada jumlah yang melebihi baki akaun bank. Ini dibenarkan untuk pelanggan yang dipercayai.

Liabiliti semasa merupakan aspek penting dalam menentukan kedudukan kecairan dan, dua nisbah penting dikira menggunakan liabiliti semasa.

1. Nisbah Semasa

Nisbah Semasa juga dikenali sebagai ' nisbah modal kerja ' dan mengira keupayaan syarikat untuk membayar liabiliti jangka pendek dengan aset semasa. Ia dikira sebagai,

Nisbah Semasa = Aset Semasa / Liabiliti Semasa

Nisbah semasa yang ideal dianggap sebagai 2: 1, bermakna terdapat 2 aset untuk menampung setiap liabiliti. Bagaimanapun, ini boleh berbeza-beza bergantung kepada standard industri dan operasi syarikat.

Nisbah Ujian Asid

Nisbah ujian asid juga dirujuk sebagai 'nisbah cepat' dan agak sama dengan nisbah semasa. Walau bagaimanapun, ia tidak memasukkan inventori dalam pengiraan kecairannya. Sebabnya ialah inventori pada umumnya aset semasa yang kurang cair berbanding dengan yang lain. Ia dikira sebagai,

Nisbah Ujian Asid = (Aset Semasa - Inventori) / Liabiliti Semasa

Nisbah di atas memberikan penunjuk kedudukan kecairan yang lebih baik berbanding nisbah semasa dan nisbah ideal dikatakan 1 : 1. Walau bagaimanapun, sama dengan nisbah semasa, ketepatan ideal ini dianggap dipersoalkan oleh pakar kewangan.

Apakah Liabiliti Jangka Panjang?

Ini merujuk kepada obligasi kewangan jangka panjang yang tidak matang dalam tempoh perakaunan (satu tahun). Bagi kebanyakan jenis liabiliti jangka panjang, cagaran (aset sebenar yang dipinjam oleh peminjam sebagai jaminan, seperti hartanah atau simpanan) diperlukan untuk mendapatkan hutang. Ini adalah untuk menjaga kepentingan pihak yang menyediakan hutang itu kerana aset itu boleh dijual untuk menampung dana sekiranya peminjam membayar mungkir.

Jenis Liabiliti Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang

Hutang yang perlu dibayar dalam tempoh masa yang melebihi satu tahun.

Pajakan Modal

Perjanjian pinjaman untuk mendapatkan aset bukan semasa. Sesetengah pajakan modal boleh dilanjutkan kepada tempoh yang sangat lama, iaitu maksimum 99 tahun.

Bon Boleh Dibayar

Keamanan kewangan yang mengandungi nilai muka dan tarikh matang dikeluarkan untuk mendapatkan pembiayaan daripada pelabur.

Rajah 1: Bon diterbitkan oleh kedua-dua kerajaan dan korporat untuk membiayai keperluan pelaburan

Aspek penting mengenai liabiliti jangka panjang adalah bahawa ia juga mengandungi unsur liabiliti jangka pendek, yang paling biasa berupa kepentingan tahunan. Oleh itu, faedah yang perlu dibayar untuk setiap tahun perlu direkodkan sebagai liabiliti semasa manakala amaun modal tertunggak harus ditunjukkan di bawah liabiliti jangka panjang.

Apakah perbezaan antara Liabiliti Semasa dan Jangka Panjang?

Current vs Liabilities Jangka Panjang

Liabiliti Semasa adalah liabiliti yang perlu dibayar dalam tahun kewangan semasa. Liabiliti Jangka Panjang adalah liabiliti yang mengambil masa lebih lama daripada satu tahun kewangan untuk diselesaikan.
Contoh
Perbelanjaan terakru, akaun hutang dan faedah yang perlu dibayar adalah contoh biasa liabiliti semasa. Pinjaman jangka panjang, hutang bon dan pajakan modal adalah jenis liabiliti jangka panjang.
Hubungan dengan Aset
Aset semasa mestilah mencukupi untuk mengimbangi liabiliti semasa. Aset jangka panjang sepatutnya mencukupi untuk mengimbangi liabiliti jangka panjang.

Ringkasan - Semasa dan Liabiliti Jangka Panjang

Keputusan sama ada hutang jangka pendek atau jangka panjang perlu dipertimbangkan bergantung kepada jenis keperluan perniagaan. Misalnya, jika syarikat merancang untuk membina sebuah bangunan baru maka memohon hutang jangka pendek tidak praktikal. Pelaburan jangka panjang perlu dibiayai melalui hutang jangka panjang, dan pelaburan jangka pendek perlu dibiayai melalui hutang jangka pendek.Oleh itu, perbezaan antara liabiliti semasa dan jangka panjang bermula dari tempoh masa yang mana hutang akan diselesaikan dan jenis keperluan dana yang telah dipinjam.

Rujukan:
1. "Liabiliti. "Liabiliti | Jenis | Klasifikasi | Penjelasan | Contoh. N. p. , n. d. Web. 22 Feb. 2017.
2. "Apakah liabiliti jangka panjang? | AccountingCoach. " AccountingCoach. com . N. p. , n. d. Web. 22 Feb. 2017.
3. "Sekarang Vs. Liabiliti jangka panjang. " Chron. com. N. p. , n. d. Web. 23 Feb. 2017.
4. "Perbezaan antara nisbah semasa dan nisbah cepat - Soalan & Jawapan. "CPE & Buku Perakaunan - AccountingTools . N. p. , n. d. Web. 23 Feb. 2017.

Image Courtesy:
1. "Ikatan Greece gmnt" Dengan Verbal. kata nama di Wikipedia bahasa Inggeris (CC BY 3. 0) melalui Wikimedia Commons