Perbezaan Antara Strategi Yang Sengaja dan Muncul

Perbezaan Utama - Strategi Strategi Terus dan Strategik> Konsep strategi yang disengajakan dan muncul adalah dua alat pengurusan strategik yang paling penting yang digunakan oleh banyak organisasi. Perbezaan utama antara strategi yang disengajakan dan muncul adalah

strategi yang sengaja adalah pendekatan atas ke perancangan strategik yang menekankan untuk mencapai objektif perniagaan yang dimaksudkan sedangkan strategi muncul adalah proses mengenal pasti hasil yang tidak diduga dari pelaksanaan strategi dan kemudian belajar untuk memasukkan hasil yang tidak dijangka ke dalam rancangan korporat masa depan dengan mengambil pendekatan bawah ke arah pengurusan. Terdapat banyak syarikat yang berjaya yang berjaya menggunakan pendekatan sama ada.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Strategi yang Sengaja
3. Apakah Strategi Kemunculan
4. Perbandingan Sampingan Sampingan - Strategi Strategi yang Disengajakan dan Strategik yang Terperinci
5. Ringkasan
Apakah Strategi Yang Sengaja?

Strategi yang sengaja adalah pendekatan bawah ke perancangan strategik yang menekankan niat. Ini dibina berdasarkan visi dan misi organisasi dan memberi tumpuan kepada mencapai tujuan menjalankan perniagaan. Michael Porter memperkenalkan konsep strategi yang sengaja dan mengatakan bahawa "Strategi adalah mengenai membuat pilihan, trade-offs; ia mengenai sengaja memilih untuk menjadi berbeza. "Beliau menegaskan bahawa perniagaan perlu berusaha untuk mencapai salah satu kedudukan berikut untuk mencapai kelebihan daya saing. Strategi-strategi ini dinamakan sebagai 'strategi persaingan generik'.

Strategi kepimpinan kos
  • - mencapai kos operasi terendah dalam industri Strategi pembezaan
  • - menawarkan produk yang unik yang tidak mempunyai pengganti dekat Strategi tumpuan
  • - mencapai kepimpinan kos status pembezaan dalam pasaran khusus Percubaan strategi yang sengaja untuk meminimumkan pengaruh luar yang bertindak pada operasi perniagaan. Walau bagaimanapun, persekitaran luaran boleh berubah secara drastik sementara perubahan sedemikian sukar untuk diramal terlebih dahulu. Oleh itu, syarikat mesti menjalankan penilaian yang tepat tentang persekitaran politik, ekonomi, sosial dan teknologi untuk memahami cabaran yang mungkin dihadapi mereka dalam merealisasikan objektif perniagaan. Sebaliknya, keadaan pasaran yang menggalakkan semata-mata tidak akan membantu syarikat mencapai kelebihan daya saing, keupayaan dalaman dan keupayaan sama pentingnya.

Komitmen pengurusan atasan adalah penting untuk melaksanakan strategi yang sengaja dan inisiatif perlu diambil oleh mereka. Kesesuaian matlamat perlu dicapai di mana semua pekerja perlu berusaha ke arah merealisasikan strategi. Ini boleh dilakukan dengan betul menyampaikan matlamat perniagaan kepada mereka dan memotivasikan mereka. Pekerja mesti berfikir dan membincangkan semua tindakan demi kepentingan matlamat syarikat yang sepadan.

Rajah 1: Proses perancangan yang sengaja

Apakah Strategi Kecemasan?

Strategi yang lumayan adalah proses mengenal pasti hasil yang tidak diduga dari pelaksanaan strategi dan kemudian belajar untuk memasukkan hasil yang tidak dijangka ke dalam pelan korporat masa depan dengan mengambil pendekatan bawah untuk pengurusan. Strategi kecemasan juga dirujuk sebagai strategi '999' '' realisasi '

. Henry Mintzberg memperkenalkan konsep strategi muncul sejak dia tidak bersetuju dengan konsep strategi yang disengajakan yang dikemukakan oleh Michael Porter. Hujahnya ialah persekitaran perniagaan sentiasa berubah dan perniagaan perlu fleksibel untuk mendapat manfaat daripada pelbagai peluang. Keteguhan dalam rancangan menegaskan bahawa syarikat mesti meneruskan strategi yang dirancang (disengaja) tanpa mengira perubahan dalam persekitaran. Walau bagaimanapun, perubahan politik, kemajuan teknologi dan banyak lagi faktor lain mempengaruhi perniagaan dalam pelbagai peringkat. Perubahan ini kadang-kadang akan membuat pelaksanaan strategi yang disengaja mustahil. Oleh itu, kebanyakan ahli teori dan pengamal perniagaan lebih suka strategi yang timbul daripada strategi yang disengajakan untuk kelenturannya. Pada umumnya, mereka melihat strategi muncul sebagai kaedah pembelajaran semasa beroperasi. Rajah 2: Hubungan antara strategi yang sengaja dan muncul

Apakah perbezaan antara Strategi yang Sengaja dan Muncul?

Strategi Strategi yang Sengaja vs Strategi

Strategi yang sengaja adalah pendekatan perancangan strategik yang menekankan pada mencapai tujuan bisnis yang dimaksudkan.

Strategi yang pantas adalah proses mengenal pasti hasil yang tidak diduga dari pelaksanaan strategi dan kemudian belajar untuk memasukkan hasil yang tidak dijangka ke dalam rancangan korporat masa depan.

Permulaan Konsep Strategi yang sengaja diperkenalkan oleh Michael Porter.
Henry Mintzberg memperkenalkan kerangka untuk strategi muncul sebagai pendekatan alternatif untuk strategi yang disengajakan.
Pendekatan kepada Pengurusan Strategi yang sengaja mengimplementasikan pendekatan atas ke atas pengurusan
Strategi kecemasan menerapkan pendekatan bawah ke atas pengurusan.
Fleksibiliti Strategi yang sengaja mengambil pendekatan tegas terhadap pengurusan, oleh itu sebahagian besarnya dianggap kurang fleksibel.
Strategi yang menarik disukai oleh ramai pengamal perniagaan kerana kelenturan yang tinggi.
Ringkasan - Strategi yang Sengaja vs Strategi Utama Perbezaan antara strategi yang disengajakan dan strategi muncul adalah satu yang berbeza dan perniagaan boleh mengadopsi sama ada pendekatan untuk perumusan strategi.Mengguna pakai pendekatan yang disengajakan adalah sukar kerana banyak perubahan yang tidak dijangka dalam persekitaran perniagaan, bagaimanapun, tidak mustahil untuk mencapai kelebihan daya saing berdasarkan kaedah ini. Strategi terdahulu, sebaliknya, berfungsi sebagai alternatif yang lebih fleksibel untuk strategi yang sengaja di mana perniagaan boleh belajar dan berkembang dengan perubahan persekitaran.

Rujukan:

1. "Nota mengenai Strategi; Strategi Persaingan Generik Michael Porter untuk Pemula Tech Tahap Awal. "Jejak kaki inovasi. N. p. , 22 Ogos 2015. Web. 05 Apr. 2017.

2. "Strategi Generasi Porter: Memilih Laluan Anda untuk Kejayaan. "Kemahiran Strategi dari MindTools. com. N. p. , n. d. Web. 05 Apr. 2017.
3. "Strategi Muncul. "Institut Interaksi untuk Perubahan Sosial. N. p. , 11 Sept. 2012. Web. 06 Apr. 2017.
4. Mintzberg, Henry, dan James A. Waters. "Strategi, Sengaja dan Muncul. "Bacaan dalam Pengurusan Strategik (1989): 4-19. Web.