Perbezaan Antara Diction dan Nada

Diction vs Tone < Diksi dan nada boleh dibezakan secara umum sebagai cara atau gaya ucapan seseorang dan pelbagai padang yang dinyatakan kerana emosi yang berbeza yang dialami olehnya semasa bercakap.
Dictik

Terutama, diction disebut dalam dua cara yang berbeza. Yang pertama merujuk kepada gaya ucapan atau ekspresi seseorang yang bercakap atau bertulis. Ia termasuk perbendaharaan kata dan pilihan perkataan yang digunakan oleh seseorang semasa membaca atau menulis.
Penggunaan kedua merujuk kepada cara seseorang melafazkan kata-kata, nada yang digunakan, dan cara dia berhenti, dan sebagainya, semasa bercakap. Ia lebih berkaitan dengan ucapan seseorang daripada cara menulis.

Diksi mempunyai lapan elemen yang berbeza; kata kerja, kata benda, fonem, suku kata, penghubung, pergaulan, konjungsi, dan ucapan. Diksi sangat penting dalam ucapan kerana dapat menentukan sama ada ucapan atau cara penulisan adalah tidak formal atau formal.

Diksi biasanya merupakan tanda tangan seorang penulis atau pengarang. Ia menjadi seperti cap jari yang unik, satu halaman karya penulis tertentu yang dapat mengenal pasti penulis. Ia juga menetapkan standard atau kualiti tulisan mereka.

Nada

Nada adalah cara di mana seorang penulis atau pembicara berkomunikasi sikap atau perasaan watak yang dia tulis atau bercakap tentang. Ia juga merujuk kepada padang yang digunakan dalam bahasa. Terdapat banyak bahasa, seperti Mandarin, yang menggunakan banyak nada yang berbeza. Dalam bahasa-bahasa ini nada yang berbeza dari perkataan yang sama mengubah makna. Ini dipanggil bahasa tonal. Beberapa bahasa nada adalah bahasa Somali dan Jepun. Somali hanya mempunyai satu nada setiap perkataan. Begitu juga, bahasa Jepun juga dianggap bahasa tonal kerana padang dan nada yang rendah dan tinggi.

Dalam bahasa moden yang lain, nada digunakan untuk menekankan suasana tertentu. Jika seseorang marah, sedih, sakit, atau gembira, nada orang yang digunakan adalah berbeza. Kalimat yang sama yang dituturkan boleh bermaksud sesuatu yang lain apabila seseorang sedang sakit atau seseorang gembira.

Ringkasan:

Diksi mempunyai dua kegunaan yang berbeza. Gaya tersendiri yang digunakan oleh penulis atau penceramah dipanggil diction. Ia termasuk perbendaharaan kata dan pilihan perkataan yang digunakan untuk menyatakan emosi. Penggunaan kedua adalah cara kata-kata yang diucapkan, nada orang itu, dan cara dia berhenti sambil bercakap. Nada, bagaimanapun, merujuk kepada padang orang itu. Inilah cara penulis berkomunikasi perasaan atau sikap seseorang.
Sesetengah bahasa dipanggil bahasa tonal yang mempunyai nada yang berbeza dari perkataan yang sama dan ia mengubah maksudnya. Walau bagaimanapun, akta tidak pernah mengubah makna perkataan tidak kira bagaimana ia dituturkan.
Tulisan dari seorang penulis tertentu seperti cap jari atau tanda tangannya yang unik manakala nada umum.ia tidak boleh menjadi unik kepada seseorang. Ia hanya unik kepada bahasa.