Perbezaan Antara Pengarah dan Pengarah Urusan

Pengarah vs Pengarah Urusan

Pengarah adalah jawatan eksekutif yang lebih tinggi dalam organisasi perniagaan yang mempunyai banyak awalan, dan mungkin terdapat banyak pengarah dalam organisasi besar. Jika tiada apa yang dinyatakan, boleh diandaikan bahawa pengarah adalah orang yang dipunyai oleh lembaga pengarah. Mengikut undang-undang, seorang pengarah lebih dikenali dengan apa pekerjaan mereka daripada jawatan mereka. Oleh itu, kita boleh mempunyai pengarah eksekutif atau pengarah urusan di mana tajuk itu mengatakan semuanya. Dalam apa jua keadaan dan dengan mana-mana tajuk, para pengarah memainkan peranan penting dalam organisasi dan bertanggungjawab untuk kejayaan organisasi. Marilah kita faham secara mendalam.

Terdapat dua jenis pengarah dalam kebanyakan organisasi, dan mereka dikelaskan sebagai eksekutif atau bukan eksekutif. Walaupun tidak ada asas bagi perbezaan tersebut, dilihat bahawa pengarah eksekutif adalah mereka yang terlibat dengan operasi harian jabatan yang dilampirkan, seperti pengarah (kewangan), atau pengarah (personel). Para pengarah eksekutif bukan sahaja menguruskan orang, mereka juga menjaga pengambilan dan tembakan di jabatan mereka juga mereka mengawasi atau secara langsung berurusan dengan kontrak dengan pihak lain.

Pengarah bukan eksekutif, walaupun jarang dilihat terlibat dengan operasi harian syarikat memainkan peranan penting dalam kejayaan syarikat dengan kepakaran dan nasihat mereka. Mereka memainkan peranan sebagai monitor dan mentor dan meminjamkan pengalaman mereka semasa krisis. Mereka juga dilantik untuk kepakaran mereka dalam rundingan kontrak.

Pengarah Urusan sepatutnya menjadi pegawai tertinggi di mana-mana organisasi perniagaan, walaupun ini adalah tajuk yang digunakan lebih banyak di Britain berbanding di Amerika, di mana gelaran Ketua Pegawai Eksekutif lebih sering digunakan. Walau bagaimanapun, seorang CEO, atau MD adalah bertanggungjawab kepada lembaga pengarah yang mempunyai kepentingan para pemegang saham syarikat di dalam hati mereka. MD merupakan satu hubungan antara pekerja dan lembaga pengarah, dan dia melaksanakan banyak fungsi dalam kapasitinya kapten kapal. Dia seorang pemimpin, motivator, pengurus, dan pembuat keputusan. Dia adalah orang yang berhadapan dengan syarikat itu sambil mengendalikan akhbar dan media.

Apakah perbezaan antara Pengarah dan Pengarah Urusan?

• Melainkan dinyatakan sebaliknya, pengarah adalah seorang pegawai yang merupakan ahli lembaga pengarah.

• Seorang pengarah dibayar untuk kepakarannya, dan dia bukan seorang pekerja syarikat itu kecuali dia adalah pengarah eksekutif.

• Pengarah Urusan adalah pegawai tertinggi yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran. Dia dikenali sebagai CEO di Amerika Syarikat manakala MD adalah istilah yang sering digunakan di England dan beberapa negara Komanwel lain.