Perbezaan Antara Penilaian dan Pemantauan

Evaluasi vs Pemantauan

Evaluasi dan Pemantauan adalah dua perkataan yang sering digunakan dalam projek, dokumentasi organisasi, kajian antara perbezaan tertentu yang dapat dikenal pasti. Penilaian merujuk kepada penilaian pada akhir sesuatu projek atau dokumen. Pemantauan adalah satu bentuk pemerhatian yang berlaku semasa dokumentasi atau projek sedang berjalan. Perbezaan yang signifikan antara penilaian dan pemantauan ialah ketika penilaian biasanya dijadwalkan pada akhir tugas, pemantauan dilakukan ketika tugas selesai. Melalui artikel ini mari kita periksa konsep penilaian dan pemantauan untuk mengenal pasti perbezaan serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang fungsi itu jika setiap istilah.

Apakah Penilaian?

Penilaian merujuk kepada penilaian pada akhir projek. Ini adalah alat yang membantu mengenal pasti masalah dalam perancangan. Oleh kerana penilaian dilakukan pada akhir projek, mudah untuk mengenal pasti negatif dan positif dan menggunakan maklumat untuk projek-projek masa depan. Penilaian membantu untuk mengetahui sama ada organisasi bekerja dengan lebih baik dan cekap. Bayangkan dalam sebuah organisasi yang menjalankan beberapa projek, selepas menyelesaikan kajian perintis pertama, para penyelidik boleh terlibat dalam penilaian untuk menilai kadar kejayaan keseluruhan projek. Bergantung pada hasilnya, para penyelidik boleh mengubah reka bentuk cadangan untuk projek-projek lain supaya keuntungannya tinggi, dan kosnya rendah. Penilaian juga membantu dalam memberi maklumat kepada organisasi tentang perubahan yang boleh dimasukkan ke dalam pelaksanaan projek atau perkara yang berkaitan. Evaluasi membentuk visi organisasi. Dalam erti kata lain, mana-mana organisasi untuk perkara itu berkembang lebih lanjut berdasarkan penilaian projek yang dilakukan dengan tepat. Penilaian mengambil bentuk berdasarkan maklumat yang disediakan oleh proses pemantauan. Sebarang projek terikat untuk berjaya jika pemantauan dan penilaian dijalankan dengan tepat.

Apakah Pemantauan?

Pemantauan adalah satu bentuk pemerhatian yang berlaku semasa dokumentasi atau projek sedang berjalan. Melalui pemantauan, anda boleh menyemak kemajuan. Pemantauan adalah lebih daripada keperluan yang tidak seperti dalam kes Penilaian. Sebenarnya, kedua-dua pemantauan dan penilaian bertujuan untuk kemajuan organisasi atau projek kerana ia membolehkan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kelemahan dalam projek. Pemantauan membantu dalam menentukan sama ada pelan dilaksanakan dengan berkesan. Ia juga membantu dalam memperkukuhkan rancangan dan strategi yang berkaitan dengan projek sesebuah organisasi.Pemantauan menjadi rangka kerja projek. Dalam erti kata lain, pemantauan harus dilakukan melalui projek. Sekali pemantauan menjadi salah, maka projek tersebut tidak memperoleh hasil yang diinginkan dalam bentuk pertumbuhan organisasi. Ia juga boleh dikatakan bahawa pemantauan membawa kepada penilaian. Dalam erti kata lain, pemantauan membuat penilaian mungkin. Penilaian mengambil bentuk berdasarkan maklumat yang disediakan oleh proses pemantauan. Terdapat banyak strategi dan pelan yang terlibat dalam proses pemantauan. Sebarang projek terikat untuk berjaya jika pemantauan dan penilaian dijalankan dengan tepat. Ini menonjolkan perbezaan antara Penilaian dan Pemantauan. Sekarang mari kita saksikan perbezaan dengan cara berikut.

Apakah Perbezaan Antara Evaluasi dan Pemantauan?

  • Melalui pemantauan, anda boleh menyemak kemajuan sementara melalui penilaian anda boleh mengenal pasti masalah dalam perancangan.
  • Pemantauan adalah lebih daripada keperluan. Sebaliknya, penilaian adalah lebih daripada alat.
  • Evaluasi membantu dalam mengetahui sama ada organisasi bekerja dengan lebih baik dan efisien memantau pemantauan membantu dalam mengenal pasti sama ada pelan tersebut dilaksanakan dengan berkesan.
  • Evaluasi membentuk visi sesebuah organisasi manakala pemantauan menjadi kerangka projek.
  • Ia juga boleh dikatakan bahawa pemantauan membawa kepada penilaian.

Image Courtesy:

1. Bengkel Penilaian Penilaian Program Oleh 80686 [CC BY 3. 0], melalui Wikimedia Commons

2. Memantau ujian simulasi di Pusat Kawalan Pusat di Pangkalan Udara Eglin (080416-F-5297K-101) oleh U. S. Air Force photo / Capt. Carrie Kessler [Domain awam], melalui Wikimedia Commons