Perbezaan Antara FIFO dan LIFO

FIFO vs LIFO

Adalah penting bagi firma untuk menyimpan kiraan stok yang sedang dibeli dan dijual untuk memerhatikan dan menentukan kos inventori untuk tempoh tersebut. Pengiraan kos inventori ini boleh dilakukan dalam beberapa cara; dua kaedah telah dibincangkan dalam artikel ini. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kaedah pengiraan kos inventori mesti dipilih dengan alasan bahawa ia memberikan gambaran yang paling realistik tentang kedudukan kewangan firma, kerana angka yang dikira ini akan memberi kesan kepada kos barang dijual yang direkodkan dalam penyata pendapatan dan inventori nilai pada kunci kira-kira, yang seterusnya memberi impak keputusan kewangan. Artikel berikut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai dua kaedah pengiraan kos inventori, yang menunjukkan perbezaan antara kedua-dua.

Apa itu FIFO?

FIFO bermaksud pertama kali pertama, dan di bawah kaedah penilaian inventori ini, inventori yang dibeli terlebih dahulu akan digunakan terlebih dahulu. Misalnya, jika saya membeli 100 unit saham pada 1 Disember dan membeli 200 unit stok pada 15 Disember, yang pertama akan digunakan adalah 100 unit stok yang saya beli pada 1 Disember kerana itu adalah yang saya beli terlebih dahulu. Kaedah penilaian inventori biasanya digunakan apabila barang-barang mudah rosak seperti buah-buahan, sayur-sayuran atau produk tenusu dijual, kerana penting untuk menjual barang-barang yang dibeli terlebih dahulu secepat mungkin sebelum mereka binasa.

Apakah itu LIFO?

LIFO bermaksud yang pertama kali keluar pertama dan di bawah kaedah penilaian inventori ini, inventori yang dibeli yang terakhir akan digunakan terlebih dahulu. Contohnya, jika saya membeli 50 unit stok pada Januari ke-3, 60 unit stok pada 25 Januari, dan selanjutnya 100 unit saham pada 16 Februari, stok pertama yang akan digunakan di bawah kaedah LIFO ialah 100 unit saham yang saya beli pada 16 Februari kerana ia adalah yang terakhir untuk dibeli. Kaedah penilaian saham ini paling sesuai untuk barangan yang tidak luput, musnah atau menjadi usang dalam tempoh yang singkat kerana ia memerlukan barang yang dibeli untuk disimpan dalam stok untuk jangka waktu yang lebih lama. Sebagai contoh untuk barang-barang tersebut boleh menjadi arang batu, pasir, atau batu bata di mana penjual akan selalu menjual pasir, arang batu atau batu bata yang diturunkan terlebih dahulu.

FIFO vs LIFO

Apabila membandingkan LIFO dan FIFO, tidak ada persamaan antara kedua-dua kecuali bahawa kedua-dua kaedah penilaian inventori disahkan oleh dasar dan prinsip perakaunan, dan boleh digunakan untuk stok penilaian bergantung pada seberapa baik mereka mewakili kedudukan kewangan firma. Perbezaan utama antara kedua-dua kaedah penilaian adalah kesannya terhadap penyata pendapatan dan lembaran imbangan syarikat.Dalam masa inflasi, jika kaedah penilaian LIFO digunakan, stok yang dijual akan lebih tinggi daripada stok yang masih ada. Ini akan menghasilkan COGS yang lebih tinggi dan nilai inventori yang lebih rendah dalam kunci kira-kira. Jika kaedah FIFO digunakan semasa inflasi, stok yang dijual akan lebih rendah daripada saham yang dipegang, yang akan menurunkan COGS dan meningkatkan nilai inventori dalam kunci kira-kira firma. Perbezaan lain antara keduanya adalah bagaimana ia memberi kesan kepada cukai. Kaedah LIFO akan menghasilkan COGS yang lebih tinggi dan akan menyebabkan cukai yang lebih rendah (kerana pendapatan lebih rendah apabila kos barang tinggi), dan kaedah FIFO akan menghasilkan cukai yang lebih tinggi sejak COGS lebih rendah (pendapatan akan lebih tinggi).

Singkatnya:

Apakah perbezaan antara LIFO dan FIFO?

• Firma akan menggunakan sama ada kaedah LIFO atau FIFO untuk mengekalkan kiraan stok yang sedang dibeli dan dijual, untuk memerhatikan dan menentukan kos inventori untuk tempoh tersebut.

• FIFO bermaksud pertama sekali di awal, dan di bawah kaedah penilaian inventori ini, inventori yang dibeli terlebih dahulu akan digunakan terlebih dahulu, dan merupakan kaedah yang paling sesuai untuk mudah rosak.

• LIFO bermaksud yang terakhir keluar pertama, dan di bawah kaedah penilaian inventori ini, inventori yang dibeli yang terakhir akan digunakan terlebih dahulu. Barangan seperti pasir, arang batu dan bata menggunakan kaedah ini.

• Perbezaan utama antara kedua-dua kaedah penilaian adalah kesannya terhadap penyata pendapatan dan kunci kira-kira syarikat.