Perbezaan Antara kepentingan statistik dan kepentingan Praktikal

Pengenalan

Kepentingan statistik merujuk kepada peluang yang kurang dari kesilapan persampelan yang mempengaruhi perbezaan min. Kepentingan statistik datang dari dalam data yang digunakan dan keyakinan penganalisis dalam hasilnya. Dengan kata lain, kepentingan statistik mencerminkan kebarangkalian yang rendah bahawa data yang diperhatikan telah tiba secara kebetulan.

Untuk menentukan kepentingan statistik, tahap kepentingan digunakan. P-nilai adalah kebarangkalian bahawa statistik ujian dikira akan memperoleh nilai sama dengan atau kurang daripada nilai tetap atau tahap penting yang dipanggil 'α'. Jika nilai P adalah sama dengan atau kurang daripada α, maka data tersebut dikatakan secara statistik secara signifikan pada tahap α. Jadi jika α =. 05 maka hasilnya bermakna pada P <. 05.

Perbezaan

i. Kepentingan statistik menunjukkan bahawa kebarangkalian hubungan antara dua pembolehubah wujud, di mana kepentingan praktikal menunjukkan kewujudan hubungan antara pembolehubah dan senario dunia sebenar.

ii. Kepentingan statistik adalah sentrik matematik dan saiz sampel. Kepentingan praktikal timbul daripada kebolehgunaan keputusan dalam membuat keputusan. Kepentingan praktikal lebih subjektif dan bergantung kepada faktor luaran seperti kos, masa, objektif, dan lain-lain selain daripada kepentingan statistik.

Perbezaan di atas dapat difahami berdasarkan contoh. Dalam kaji selidik yang diatur oleh pihak berkuasa sekolah sebuah daerah atas penyertaan dalam sukan oleh budak lelaki dan perempuan yang sedang berjalan sekolah, didapati 60% lelaki dan 57% perempuan menyertai sukan luaran. Oleh itu, kaji selidik itu menunjukkan perbezaan 3% antara peminat budak lelaki dan peserta remaja dalam sukan luar. Sekarang maksudnya ialah betapa pentingnya perbezaan 3% ini secara statistik dan praktikal. Kepentingan statistik 3% ini bergantung kepada saiz data yang digunakan dalam menentukan peratusan lelaki dan perempuan yang menyertai sukan. Sekiranya saiz sampel yang cukup besar digunakan maka perbezaannya secara statistiknya signifikan, dan jika saiz sampel yang sangat kecil digunakan maka perbezaannya tidak signifikan secara statistik. Oleh itu, saiz sampel yang lebih besar ialah kepentingan statistik angka yang dikira.

Sebaliknya, kepentingan praktikal perbezaan 3% ini timbul jika keputusan dibuat atau tindakan diambil atau perlu diambil berdasarkan perbezaan 3% ini. Sekiranya kos dibenarkan, pihak berkuasa boleh mempertimbangkan untuk mempromosikan penyertaan pelajar perempuan dalam sukan untuk membawa lebih banyak kesesuaian jantina dalam sukan luaran. Dalam kes ini perbezaan 3% walaupun kecil, boleh dikatakan amat penting.

Kita boleh memikirkan senario lain, di mana perbezaannya adalah 40%.Sekiranya saiz sampel cukup besar maka perbezaan 40% ini adalah penting secara statistik dan praktikal, kerana 40% adalah terlalu besar perbezaan untuk menjamin tindakan segera pihak pihak berkuasa untuk membetulkan ketidakseimbangan yang besar. Walau bagaimanapun, jika saiz sampel adalah cukup kecil, maka perbezaan 40% tidak bermakna secara statistik mahupun praktikal walaupun angka 40% cukup besar.

Ringkasan:

i. Kepentingan statistik merujuk kepada tidak menyedari bahawa keputusan diperoleh secara kebetulan, i. e. , kebarangkalian hubungan antara dua pembolehubah wujud. Kepentingan praktikal merujuk kepada hubungan antara pemboleh ubah dan keadaan dunia sebenar.
ii. Kepentingan statistik bergantung kepada saiz sampel, kepentingan praktikal bergantung kepada faktor luaran seperti kos, masa, objektif, dll.
iii. Kepentingan statistik tidak menjamin kepentingan praktikal, tetapi secara praktikalnya penting, data mesti signifikan secara statistik.

Rujukan:

1. Kepentingan Praktikal vs Kepentingan Statistik : boleh didapati di // www. moresteam. com

2. Kepentingan Praktikal berbanding Kepentingan Statistik : boleh didapati di // atrium. lib. uogelph