Perbezaan Antara Subjunctive dan Indicative

Subjunctive vs Indicative

Subjunctive dan indicative adalah dua dari tiga suasana kata kerja yang boleh dimiliki. Terdapat banyak bahasa di dunia (kebanyakannya Indo-Eropah) di mana suasana kata kerja ini sangat penting dan harus difahami sebelum seseorang dapat berharap untuk menjadi mahir. Oleh itu, kata kerja tidak hanya tenses tetapi juga mood yang boleh mencerminkan perintah, realiti, atau pertanyaan. Artikel ini memperkatakan kata kerja subjunctive dan indicative terutamanya untuk menyerlahkan perbezaan mereka.

Apa itu Mood Subjunctive?

Subjunctive adalah perasaan kata kerja yang sukar digambarkan kerana penggunaannya yang jarang berlaku dalam bahasa Inggeris pada waktu sekarang. Walau bagaimanapun, beberapa abad yang lalu, suasana subjunctive telah digunakan dan kemudian perlahan-lahan hilang dari tempat kejadian. Kemudian suasana kata kerja ini mencerminkan keinginan yang jauh dari realiti. Pada zaman moden, suasana subjunctive sukar dicari, dan lebih baik untuk memahaminya melalui penggunaan kata kerja bersyarat bersyarat seperti yang mungkin, dan boleh. Sebarang frasa yang menggunakan suasana bersyarat sangat dekat dengan makna untuk subjunctive mood. Pendek kata, ia perlu diingati bahawa suasana subjunctive memberikan keinginan yang bersifat hipotesis dan jauh dari realiti. Tuhan Simpan Ratu adalah satu contoh di mana menyelamatkan kata kerja dalam suasana subjunctive.

Apa itu Mood Indicative?

Kebanyakan kalimat dalam bahasa Inggeris mempunyai kata kerja dalam mood indikatif yang merupakan salah satu kenyataan dan menyatakan fakta. Suasana ini menerangkan apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku, atau apa yang telah berlaku pada masa lalu. Suasana indikatif menyatakan fakta selalu. Anak lelaki itu melompat keluar dari pintu memberitahu kita fakta dan membolehkan kita tahu apa yang telah berlaku. Oleh itu, kata kerja melompat adalah dalam suasana yang menunjukkan.

Apakah perbezaan antara Subjunktif dan Indikatif?

• Indicative adalah mood realis sedangkan subjunctive adalah mood irrealis.

• Indikatif menerangkan fakta-fakta manakala subjungtif memberitahu kita keinginan atau keinginan.

• Subjunctive telah hilang atau kurang dari bahasa Inggeris walaupun ia dapat dilihat dalam banyak bahasa Indo-Eropah yang lain.

• Indikatif adalah yang paling biasa dalam mood kata kerja.