Perbezaan Antara Jurnal Akademik dan Peralihan

Perbezaan Utama - Journal Academic vs Periodical Walaupun ia boleh membingungkan, terdapat perbezaan di antara jurnal akademik dan terbitan berkala. Apakah artikel akademik? Dan bagaimanakah mereka berbeza dari terbitan berkala? Mula-mula marilah kita mendapat pemahaman tentang dua istilah ini. Jurnal akademik merujuk kepada penerbitan artikel akademik disiplin tertentu. Sebaliknya, secara berkala merujuk kepada majalah yang diterbitkan secara berkala. Perbezaan utama

antara jurnal berkala dan akademik adalah bahawa sementara artikel akademik ditulis untuk khalayak khas pakar pakar dalam disiplin, terbitan berkala tidak . Melalui artikel ini, mari kita mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perbezaan antara dua perkataan tersebut.

Apakah Jurnal Akademik?

Jurnal akademik merujuk kepada penerbitan artikel akademik disiplin tertentu.

Ini kebanyakannya digunakan untuk mengemukakan penyelidikan baru mengenai disiplin tertentu. Jurnal akademik juga boleh dianggap sebagai terbitan berkala yang diterbitkan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, perbezaan yang ketara antara majalah berkala dan jurnal akademik berpunca daripada fakta bahawa jurnal akademik tidak ditulis untuk penonton umum. Sebaliknya, ia telah ditulis untuk kumpulan individu tertentu, terutamanya pakar dalam disiplin atau sarjana lain. Inilah sebab mengapa jurnal akademik juga dirujuk sebagai jurnal ilmiah .

Jurnal akademik terdiri daripada artikel yang telah ditulis dalam jargon pakar. Ia biasanya merangkumi rujukan dan pandangan mengenai penemuan baru, penyelidikan, dan ulasan. Jurnal akademik boleh didapati untuk kebanyakan disiplin ilmu sains dan sosial. Sekarang marilah kita beralih ke pemahaman mengenai terbitan berkala.

Apa yang berkala?

Menurut Oxford English Dictionary,

yang berkala merujuk kepada majalah yang diterbitkan secara berkala . Nama yang sangat sering digunakan kerana penerbitan berlaku secara berkala. Ini boleh menjadi mingguan, bulanan, setiap tahun, dan lain-lain. Apabila bercakap mengenai majalah, surat khabar, majalah, surat berita, jurnal ilmiah semuanya jatuh di bawah kategori berkala. Berkala berkala boleh ditulis untuk khalayak umum atau pakar lain. Ini berbeza berdasarkan pada berkala. Apabila secara berkala ditulis untuk pakar atau ahli akademik, ini dirujuk sebagai jurnal akademik. Ini adalah perbezaan utama antara jurnal berkala dan akademik. Periodicals boleh menjadi sangat bijak kerana mereka menyediakan pembaca dengan maklumat mengenai topik tertentu. Oleh itu, pembaca tidak perlu melalui banyak buku dan dapat mencari maklumat mengenai topik di satu tempat. Juga apabila mempertimbangkan akhbar sebagai terbitan berkala, pembaca boleh mendapatkan maklumat mengenai peristiwa yang berlaku baru-baru ini. Ini adalah salah satu sebab mengapa para penyelidik menggunakan terbitan berkala. Mereka menyediakan penyelidik dengan maklumat yang relevan dan terkini. Satu lagi sebab mengapa para penyelidik lebih suka memaparkan majalah berkala adalah bahawa majalah berkala mempunyai fokus langsung. Sebagai contoh, jika ia adalah tentang kanak-kanak pelarian, tidak seperti buku yang mempunyai tumpuan yang lebih luas dalam sebuah berkala tidak begitu. Ia ringkas dan khusus.

Apakah Perbezaan Antara Jurnal Akademik dan Berkala?

Definisi Jurnal Akademik dan Berkala:

Jurnal Akademik:

Jurnal akademik merujuk kepada penerbitan artikel akademik disiplin tertentu. Berkala:

Sebuah berkala merujuk kepada majalah yang diterbitkan secara berkala. Ciri-ciri Jurnal Akademik dan Berkala:

Khalayak:

Jurnal Akademik:

Jurnal akademik ditulis untuk penonton tertentu. Berkala:

Periodical ditulis untuk penonton umum. Tujuan:

Jurnal Akademik:

Jurnal akademik ditulis untuk membentangkan penyelidikan baru. Berkala:

Periodicals ditulis untuk memberikan maklumat. Kandungan:

Jurnal Akademik:

Jurnal akademik termasuk ringkasan penyelidikan, ulasan dan sebagainya. Berkala:

Berkala termasuk pendapat, cerita, berita. Image Courtesy:

1. "Mengkali Kajian Sosiologi Tahunan" oleh Cécile Duteille - Kerja sendiri. [CC BY-SA 3. 0] melalui Wikimedia Commons

2. "Berkala di Perpustakaan Institut Europa" oleh praetor Cimmerian - Kerja sendiri. [CC BY-SA 3. 0] melalui Wikimedia Commons