Perbezaan Antara Utang Kardinal dan Ordinal

Kardinal vs Utiliti Ordinal

Utilitas merujuk kepada kepuasan pengguna memperoleh dari pembelian dan penggunaan komoditi dan perkhidmatan. Menurut ekonomi terdapat dua teori yang dapat mengukur kepuasan individu. Ini adalah teori utiliti kardinal dan teori utiliti ordinal. Terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua metodologi yang mereka gunakan untuk mengukur kepuasan penggunaan. Artikel yang berikut menawarkan penjelasan yang jelas tentang setiap jenis teori dan menyoroti perbezaan utama antara utiliti kardinal dan utiliti ordinal.

Utiliti Kardinal

Utiliti Kardinal menyatakan bahawa kepuasan pengguna diperolehi dengan memakan barang dan perkhidmatan dapat diukur dengan angka. Utiliti kardinal diukur dari segi utils (unit pada skala utiliti atau kepuasan). Menurut utiliti kardinal barang dan perkhidmatan yang dapat memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi kepada pelanggan akan diberikan peralatan dan barang yang lebih tinggi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih rendah akan diberikan utils yang lebih rendah. Utiliti kardinal adalah kaedah kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kepuasan penggunaan.

Utiliti Ordinal

Utiliti Ordinal menyatakan bahawa kepuasan pengguna diperoleh dari penggunaan barang dan perkhidmatan tidak dapat diukur dalam angka. Sebaliknya, utiliti ordinal menggunakan sistem ranking di mana kedudukan diberikan kepada kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan. Menurut utiliti ordinal, barang dan jasa yang menawarkan pelanggan kepuasan yang lebih tinggi akan diberikan pangkat yang lebih tinggi dan bertentangan dengan barang dan jasa yang menawarkan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Barang-barang yang menawarkan tahap kepuasan tertinggi dalam penggunaan akan diberikan pangkat tertinggi. Utiliti Ordinal adalah kaedah kualitatif yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna.

Apakah perbezaan antara Utiliti Kardinal dan Ordinal?

Utiliti Kardinal dan ordinal adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan tahap kepuasan yang diperoleh oleh pengguna dari penggunaan barang dan perkhidmatan. Terdapat beberapa perbezaan antara kaedah di mana sama ada mengukur kepuasan penggunaan. Walaupun utiliti kardinal adalah ukuran kuantitatif, utiliti ordinal adalah ukuran kualitatif. Menggunakan khidmat Kardinal pelanggan dapat memberikan nombor kepada produk yang apabila dimakan dapat memuaskan kebutuhan mereka.Menggunakan utiliti ordinal pelanggan boleh meletakkan produk mengikut tahap kepuasan yang diperolehi. Selanjutnya untuk ini dalam utiliti kardinal diasumsikan bahawa pengguna memperoleh kepuasan melalui penggunaan satu kebaikan pada suatu masa. Walau bagaimanapun, dalam utiliti ordinal ia diandaikan bahawa pengguna dapat memperoleh kepuasan daripada penggunaan kombinasi barang dan perkhidmatan, yang kemudiannya akan disusun mengikut keutamaan.

Ringkasan:

Kardinal vs Utiliti Ordinal

• Utilitas merujuk kepada kepuasan pengguna memperoleh dari pembelian dan penggunaan komoditi dan perkhidmatan. Menurut ekonomi terdapat dua teori yang dapat mengukur kepuasan individu. Ini adalah teori utiliti kardinal dan teori utiliti ordinal.

• Utiliti Kardinal menyatakan bahawa kepuasan yang diperoleh oleh pengguna dengan memakan barang dan perkhidmatan dapat diukur dengan angka.

• Utiliti Ordinal menyatakan bahawa kepuasan yang diperoleh pengguna dari penggunaan barang dan perkhidmatan tidak dapat diukur dalam angka. Sebaliknya, utiliti ordinal menggunakan sistem ranking di mana kedudukan diberikan kepada kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan.

• Walaupun utiliti kardinal adalah ukuran kuantitatif, utiliti ordinal adalah ukuran kualitatif.

• Dalam utiliti kardinal, diandaikan bahawa pengguna memperoleh kepuasan melalui penggunaan satu kebaikan pada satu masa. Walau bagaimanapun, dalam utiliti ordinal ia diandaikan bahawa pengguna dapat memperoleh kepuasan daripada penggunaan kombinasi barang dan perkhidmatan, yang kemudiannya akan disusun mengikut keutamaan.