Perbezaan Antara Antropologi dan Etnografi

Antropologi vs Etnografi

Apakah perbezaan antara Antropologi dan Etnografi? Kedua-dua istilah ini adalah istilah Sosiologi dan semata-mata kita dapat mengenal pasti mereka sebagai kajian manusia dan sifat manusia. Walau bagaimanapun, perbezaan utama antara keduanya ialah antropologi adalah kajian manusia, baik pada masa kini dan masa lalu. Kepentingan utama bidang ini adalah untuk menyiasat butiran mengenai status manusia dan masa kini. Etnografi, sebaliknya, adalah satu lagi kajian tentang manusia, tetapi bidang ini secara khusus berkaitan dengan budaya yang berbeza dan cuba memahami pola perilaku yang berlainan di seluruh dunia. Marilah kita menganalisisnya dengan lebih terperinci.

Apa itu Antropologi?

Istilah Antropologi berasal dari perkataan Yunani. Dalam bahasa Yunani, anthropos bermaksud "lelaki" dan logo bermaksud "belajar". Kedua-duanya bersama-sama membuat Antropologi perkataan menyampaikan gagasan tentang kajian umat manusia. Bidang kajian ini berkaitan dengan semua jenis manusia pada masa lalu dan sekarang. Penyelidik yang terlibat dalam kajian ini dipanggil ahli antropologi. Beliau sentiasa berminat untuk menggali sejarah manusia lebih sejuta tahun yang lalu dan mengesan perkembangan manusia hingga sekarang. Antropologi adalah bidang pengajian luas yang kelihatan jauh ke dalam era sejarah di seluruh dunia. Kajian antropologi menarik pengetahuan dari sains sosial, sains biologi dan sains fizikal. Sebagai hasil daripada kajian-kajian ini, kita mempunyai keupayaan untuk memahami dan membandingkan keadaan sekarang dengan masa lalu.

Antropologi mempunyai pendekatan holistik terhadap kajiannya. Ini bermakna ahli antropologi tidak hanya tertarik kepada manusia, tetapi mereka mempelajari kawasan geografi, budaya, organisasi keluarga, dan sebagainya dalam kajian masing-masing. Antropologi telah dibahagikan kepada empat sub-disiplin utama, iaitu, antropologi sosio-budaya, antropologi biologi / fizikal, arkeologi dan linguistik. Kebanyakan ahli antropologi moden pakar dalam salah satu bidang ini dan meneruskan penyelidikan mereka. Walau bagaimanapun, antropologi adalah salah satu bidang utama dan penting dalam Sosiologi.

Apakah Etnografi?

Etnografi adalah hasil daripada etnologi yang merupakan satu lagi kajian sosiologi di mana kita cuba memahami pelbagai sebab mengapa dan bagaimana orang-orang di masa lalu dan sekarang berbeza antara satu sama lain. Biasanya, cara berfikir dan bertindak berbeza-beza dari satu orang ke orang lain dan dari satu budaya ke budaya lain.Oleh itu, etnologi kebanyakannya berkaitan dengan corak tingkah laku orang dari segi adat, organisasi, sistem politik dan ekonomi, seni dan muzik, dan lain-lain dalam masyarakat yang berbeza. Ketika budaya berubah seiring dengan waktu, etnologi mempelajari dinamika perubahan budaya dan juga mereka mempelajari tentang hubungan antar budaya. Satu lagi perkara penting yang dicari oleh kajian ini ialah bagaimana individu bertindak balas terhadap perubahan budaya dan apakah kesan perubahan terhadap orang.

Etnografi adalah rekod setiap dan setiap butiran ahli etnologi mengumpul dan menulis. Dalam deskripsi ini, ahli etnologi mungkin tidak hanya melaporkan apa yang dia kumpulkan tetapi mereka bertanya soalan mengapa dan bagaimana perkara-perkara ini juga berlaku. Etnografi ini mencerminkan pengetahuan dan sistem hidup kumpulan kebudayaan dan sentiasa etnografi menangani data empiris.

Apakah perbezaan antara Antropologi dan Etnografi?

Apabila kita mengambil antropologi dan etnografi, adalah jelas bahawa kedua-dua ini adalah bahagian Sosiologi dan mereka berurusan dengan manusia. Kedua-duanya adalah kajian lapangan dan mereka melihat jauh ke dalam fenomena sosial dan cuba memberi penjelasan mengapa dan bagaimana keadaan tertentu berlaku. Walau bagaimanapun, mereka berdua berbeza dalam banyak aspek.

• Antropologi terutamanya berkaitan dengan manusia sedangkan etnografi lebih peduli dengan budaya dan cara hidup dalam komuniti tertentu.

• Antropologi mempunyai pendekatan holistik untuk manusia sedangkan etnografi cuba memahami mengapa dan bagaimana orang berbeza dari masa lalu hingga sekarang berdasarkan pemikiran dan tindakan mereka.

• Etnografi adalah akaun terperinci yang disediakan oleh ahli etnologi selepas kajiannya.

Kedua-duanya adalah bidang yang sangat penting dalam Sosiologi dan mereka telah menjawab banyak persoalan yang timbul tentang manusia sejak beberapa tahun yang lalu.