Perbezaan Antara Perakaunan Kos dan Kos

Perbezaan Utama - Perakaunan vs Perakaunan Kos

Kos dan hasil adalah dua elemen penentu keuntungan. Dengan mengembangkan asas pendapatan dan mengekalkan kos pada tahap yang boleh diterima, syarikat boleh membuat keuntungan yang lebih tinggi. Perakaunan kos dan kos digunakan untuk mengurus dan mencapai keputusan mengenai kos. Perbezaan utama antara perakaunan dan perakaunan kos ialah manakala kos dirujuk sebagai penentuan kos penentuan, perakaunan kos adalah proses sistematik menganalisis, menafsirkan dan menyampaikan maklumat berharga kepada pihak pengurusan untuk memudahkan pengambilan keputusan.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Costing
3. Apakah Perakaunan Kos
4. Perbandingan Side by Side - Costing vs. Cost Accounting
5. Ringkasan

Apakah Costing?

Kos 'boleh didefinisikan sebagai nilai wang yang dibelanjakan untuk memperoleh sesuatu dan kos adalah proses menentukan dan merekodkan kos. Kos ditanggung oleh organisasi perkilangan dan perkhidmatan. Sebagai contoh, jika organisasi pembuatan dianggap, ia akan menanggung kos dalam bentuk bahan, tenaga kerja, dan overhed lain dan menghasilkan beberapa unit. Jumlah kos yang dibelanjakan boleh dibahagikan dengan bilangan unit yang dihasilkan untuk mencapai kos pengeluaran unit. Kos boleh dikelaskan dalam pelbagai cara. Klasifikasi yang digunakan secara meluas adalah seperti yang ditunjukkan di bawah.

Rajah 1: Klasifikasi kos

Kos Langsung

Ini adalah kos yang boleh dikesan terus ke unit output. Ia dapat dengan jelas mengenal pasti berapa banyak kos yang digunakan oleh perniagaan dalam pembuatan unit output.

E. g. Bahan langsung, buruh langsung, komisen

Kos Tidak Langsung

Kos tidak langsung digunakan oleh kumpulan aktiviti, oleh itu mereka tidak boleh dikenalpasti berhubung dengan unit tertentu. Ini adalah kos overhead yang tidak turun naik dengan ketara bergantung kepada tahap pengeluaran.

E. g. Sewa, perbelanjaan pejabat, perbelanjaan perakaunan

Kos Tetap

Kos tetap ialah kos yang tidak berubah dengan tahap aktiviti. Mereka tidak boleh dikurangkan atau dielakkan bergantung kepada berapa unit yang dihasilkan; Walau bagaimanapun, ia boleh ditingkatkan apabila tahap ambang dicapai. Kos tetap tersebut dirujuk sebagai 'langkah tetap kos'. Kos tetap sebahagian besarnya sama dengan kos tidak langsung

E.g. gaji, sewa, insurans

Kos Pembolehubah

Kos berubah mengikut tahap output, oleh itu ia sama dengan kos langsung.

Kos Semi- berubah-ubah

Juga dikenali sebagai ' kos bercampur ' ini mempunyai elemen tetap dan berubah.

E. g. Syarikat mempunyai satu kilang pembuatan yang mempunyai kapasiti untuk menghasilkan 1, 000 unit. Sewa untuk kilang adalah $ 2, 750 sebulan. Syarikat itu menerima pesanan khas untuk menghasilkan 1, 500 unit dalam minggu yang akan datang untuk ruang yang baru disewa untuk $ 400 untuk menghasilkan 500 unit tambahan. Dalam keadaan ini, $ 2, 750 adalah elemen tetap dan $ 400 adalah elemen berubah.

Kos adalah salah satu aspek yang paling penting dalam syarikat dan memahami bagaimana setiap kos memberi kesan kepada perniagaan secara keseluruhan adalah penting untuk menentukan kos secara tepat. Kos ialah bahagian penting dari penentuan keuntungan.

Apakah Perakaunan Kos

Perakaunan Kos adalah proses sistematik menganalisis, menafsirkan dan menyampaikan maklumat berharga kepada pihak pengurusan untuk memudahkan pengambilan keputusan. Skop perakaunan kos melibatkan penyediaan pelbagai belanjawan untuk syarikat, menentukan kos piawai berdasarkan anggaran teknikal, mencari dan membandingkan dengan kos sebenar dan mengukur alasan dengan analisis varians.

Objektif Perakaunan Kos

Anggaran Kos

Kos untuk tahun perakaunan yang akan datang perlu dianggarkan pada akhir tahun kewangan semasa melalui penyediaan belanjawan. Anggaran adalah anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk tempoh masa. Belanjawan boleh disediakan dalam dua cara: belanjawan tambahan dan belanjawan berasaskan sifar. Dalam belanjawan tambahan , peruntukan kos dan pendapatan ditambah pada tahun akan datang berdasarkan penggunaan sumber dalam tahun semasa. Penganggaran berasaskan nol adalah satu kaedah untuk mewajarkan semua kos dan pendapatan untuk tahun depan yang tidak mengambil kira prestasi tahun semasa.

Mengumpul dan Menganalisis Data Kos

Ini dilakukan melalui analisis biaya dan varians standard. Kos standard untuk unit bahan, buruh dan kos pengeluaran lain untuk tempoh masa yang ditentukan akan diberikan untuk setiap aktiviti perniagaan. Pada akhir tempoh ini, kos sebenar yang ditanggung mungkin berbeza dengan kos standard, oleh itu 'varians' mungkin timbul. Variasi ini harus dianalisis oleh pihak pengurusan dan alasan yang sama harus ditentukan.

Kawalan Kos dan Pengurangan Kos

Ini akan dilakukan berdasarkan hasil analisis varians. Variasi yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kos perlu diperbetulkan melalui kawalan kos yang betul. Ini dapat dicapai dengan menghapuskan aktiviti penambahan nilai dan memperkukuhkan proses perniagaan.

Menentukan Harga Jualan

Perakaunan kos adalah asas yang digunakan untuk memuktamadkan harga jualan kerana harga harus ditetapkan untuk memudahkan pencapaian keuntungan. Maklumat kos yang tidak tepat juga boleh menyebabkan harga jualan yang tinggi, yang akan mengakibatkan kehilangan pelanggan.

Perakaunan kos adalah amalan yang dijalankan untuk memberi maklumat kepada pihak berkepentingan dalaman dalam syarikat, terutamanya pengurusan.Oleh itu, maklumat cara dibentangkan, format laporan dibuat khusus untuk memenuhi keperluan pengurusan. Ini adalah berbeza dengan perakaunan kewangan di mana maklumat harus dikemukakan dalam format tertentu yang tegar.

Apakah perbezaan antara Perakaunan Kos dan Kos?

Kos vs Perakaunan Kos

Kos adalah penentuan kos penentu.

Perakaunan Kos digunakan untuk menganalisis, mentafsir dan menyampaikan maklumat berharga kepada pihak pengurusan untuk memudahkan pengambilan keputusan.
Proses
Kos melibatkan melibatkan mengklasifikasikan dan merakam kos mengikut kesannya terhadap perniagaan. Perakaunan Kos melibatkan menganggarkan, mengumpul dan menganalisis maklumat berharga.
Membuat Keputusan
Kos tidak digunakan untuk membuat keputusan, ini hanya mengelaskan dan merekodkan kos yang ditanggung dalam tempoh masa. Perakaunan Kos digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengambil keputusan penting mengenai kawalan kos dan kos dan menentukan harga jualan.

Ringkasan - Perakaunan Kos dan Kos

Perakaunan kos dan kos menyumbang kepada bidang perakaunan pengurusan yang penting yang terutama berkaitan dengan membuat keputusan pengurusan. Perbezaan utama antara perakaunan dan perakaunan kos ialah kos mengklasifikasikan dan merekod kos manakala perakaunan kos menggunakan data yang direkod untuk tujuan membuat keputusan. Oleh itu, perakaunan kos adalah lanjutan daripada kos dan kedua-duanya berkongsi prinsip asas yang serupa.

Rujukan:
1. Rani, Moni, Malini, Aditya, dan Jaldeepadobariya. "Kos, Kos, Perakaunan Kos dan Perakaunan Kos. "EFinanceManagement. N. p. , 27 Nov 2016. Web. 09 Mac 2017.
2. "Apakah klasifikasi Kos? Konsep atau makna kos Perakaunan? dan Perakaunan kos dan kos. "Apakah klasifikasi Kos? Konsep atau makna kos Perakaunan? dan Perakaunan kos dan kos. N. p. , n. d. Web. 09 Mac 2017.
3. Obaidullah Jan. "Standard Costing and Variance Analysis. "Analisis Kos dan Variasi Standard | Pengenalan. N. p. , n. d. Web. 10 Mac 2017.
4. "Apakah Bajet? Apakah belanjawan? "Apakah Bajet dan Mengapa Penting? | Jurulatih Wang saya. N. p. , n. d. Web. 10 Mac 2017.
5. "Perakaunan Kos: Makna, Objektif, Prinsip dan Bantahan. "YourArticleLibrary. com: Perpustakaan Generasi Akan Datang. N. p. , 01 Jun 2015. Web. 10 Mac 2017.